Mac Pro - Installere hukommelse

background image

Installere hukommelse

Mac Pro leveres med mindst 3 GB hukommelse i modellen med en processor og med
mindst 6 GB hukommelse i dual-processor-modellen installeret som 1 GB ECC UDIMM-
enheder uden buffer.
Alle installerede UDIMM-enheder skal opfylde disse specifikationer:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-enheder

Â

ECC (Error-Correcting Code)

Â

72 bit brede ECC-moduler med 240 ben

Â

Maks. 36 ICs pr. ECC UDIMM-enhed

BEMÆRK:

Apple anbefaler brugen af DIMM-enheder, der er godkendt af Apple.

DIMM-enheder fra ældre Mac-computere kan ikke bruges i Mac Pro. Du kan købe
hukommelse fra Apple via Apple Store på www.apple.com/dk/store.

Når du køber DIMM-enheder til Mac-computere, skal du sikre dig, at de opfylder JEDEC-
specifikationerne (Joint Electron Device Engineering Council). Du skal sikre dig, at
DIMM-enhederne understøtter de korrekte tidsfunktioner, og at SPD-funktionen (Serial
Presence Detect) er programmeret korrekt i henhold til JEDEC-specifikationen.

Bemærk: Selvom UDIMM-enheders hukommelseshastighed er 1333 MHz, arbejder de
ved 1066 MHz eller 1333 MHz, afhængigt af computerens processor.

background image

44

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Før du installerer hukommelse, skal du finde ud af, om du har en Mac Pro med en eller
to processorer. Fjern sidedækslet som beskrevet i instruktionerne i ”Åbne Mac Pro” på
side 39, og se indeni:

Â

En quad-core eller 6-core Mac Pro har en processor og fire hukommelsespladser. Du
kan installere op til 16 GB hukommelse. Se ”Installere hukommelse i en Quad-core
eller 6-core Mac Pro” på side 45.

Â

En 8-core eller 12-core Mac Pro har to processorer og otte hukommelsespladser. Du
kan installere op til 32 GB hukommelse. Se ”Installere hukommelse i en 8-core eller
12-core Mac Pro” på side 54.

En processor

To processorer

background image

45

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Du kan også finde ud af, hvilken Mac Pro du har, ved at vælge Apple () > Om denne
Mac på menulinjen. Klik på Flere oplysninger, vælg Hardware på indholdslisten, og find
derefter Antal processorer i Oversigt over hardware. Quad-core og 6-core Mac Pro har
en processor, og 8-core og 12-core Mac Pro har to processorer.

Installere hukommelse i en Quad-core eller 6-core Mac Pro

Quad-core og 6-core Mac Pro har fire hukommelsespladser og leveres med mindst tre
installerede 1 GB DIMM-enheder. Du kan udskifte eller installere ekstra 1, 2 eller 4 GB
DIMM-enheder (maks. 16 GB hukommelse).

Det er vigtigt, at alle DIMM-enheder, som installeres i Mac Pro, opfylder
specifikationerne. Brug de følgende instruktioner til at installere DIMM-enheder i en
quad-core eller 6-core Mac Pro.

Du installerer hukommelse på følgende måde:

1

Luk Mac Pro ned, åbn den, og fjern siden som beskrevet i instruktionerne i ”Åbne
Mac Pro” på side 39.

ADVARSEL:

Lad Mac Pro køle af i 5 – 10 minutter, før du fjerner processorbakken eller rører

de interne komponenter. Processorbakken og komponenterne kan være meget varme.

background image

46

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

2

Skub låsene på processorbakken, indtil de står delvist åbne.

Låse

background image

47

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

3

Træk låsene, indtil de er helt åbne, og frigør processorbakken.

background image

48

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Fjern processorbakken, og læg den på en ren, blød klud på bordet eller på en anden
overflade for at beskytte bakken og undgå at ridse bordet.

Processorbakke

background image

49

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Hvis du installerer DIMM-enheder af samme størrelse (f.eks. 1 GB DIMM-enheder eller 2
GB DIMM-enheder) i en quad-core eller 6-core Mac Pro, anbefaler Apple, at du udfylder
pladser i den rækkefølge, der vises i tabellen.

Plads 4

Plads 3

Plads 2

Plads 1

Hvis du har

Udfyld disse pladser

To DIMM-enheder

1 og 2

Tre DIMM-enheder

1, 2 og 3

Fire DIMM-enheder

1, 2, 3 og 4 (alle)

Bemærk: Hvis du installerer DIMM-enheder med forskellig størrelse i Mac Pro, skal
du følge rækkefølgen i tabellen. Hvis den DIMM-konfiguration, du installerer, ikke
forbedrer ydeevnen, vises Værktøj til hukommelsesplads på skærmen og anbefaler en
forbedret konfiguration.

Du bruger hjælpeprogrammet igen ved at gå til /System/Library/CoreServices/Værktøj
til hukommelsesplads.

background image

50

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

5

Åbn tapperne på DIMM-pladserne 1, 2 og 3, og skub dem ud til siderne. Fjern derefter
DIMM-enhederne fra pladserne.

6

Installer DIMM-enheder ved at rette dem ind efter DIMM-pladserne og skubbe begge
ender af DIMM-enheden ned, indtil armene er lodrette, og tapperne griber fat.

BEMÆRK:

For ikke at beskadige DIMM-enheden skal du holde i hjørnerne af den og

ikke røre ved guldstikkene eller andre komponenter.

Tapper

Hak

Stik

background image

51

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

7

Geninstaller processorbakken ved at skubbe den, indtil låsene har en 90-graders vinkel.

Processor-
bakke

Lås

8

Skub låsene helt ind for at lukke dem og sætte processorbakken på plads.

background image

52

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

9

Sæt siden på igen.
Når du sætter sidedækslet på igen, skal du sørge for, at låsen vender opad. Hold
sidedækslet på plads, mens du skubber låsen ned.

Anbring siden
i pladsen, og
skub for at
lukke den.

BEMÆRK:

Sæt altid sidedækslet på plads, når du har installeret komponenter. Mac Pro

virker ikke korrekt, hvis sidedækslet ikke er på plads.

background image

53

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

10

Hold sidedækslet mod Mac Pro, og skub låsen ned for at fastgøre sidedækslet.

Du kan montere en lås eller et låsekabel i en metalsløjfe (under dækslet) for at sikre
Mac Pro. Skub metalsløjfen ned, før du lukker dækslet, og luk dækslet og monter låsen
eller kablet gennem sløjfen.

background image

54

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Installere hukommelse i en 8-core eller 12-core Mac Pro

8-core og 12-core Mac Pro har otte hukommelsespladser og leveres i de fleste
konfigurationer med mindst seks installerede 1 GB DIMM-enheder. Du kan installere op
til 32 GB hukommelse.

Det er vigtigt, at alle DIMM-enheder, som installeres i Mac Pro, opfylder
specifikationerne. Brug de følgende instruktioner til at installere DIMM-enheder i en
8-core eller 12-core Mac Pro.

Du installerer hukommelse i en Mac Pro med to processorer på følgende måde:

1

Luk Mac Pro ned, åbn den, og fjern sidedækslet som beskrevet i instruktionerne i ”Åbne
Mac Pro” på side 39.

ADVARSEL:

Lad Mac Pro køle af i 5 – 10 minutter, før du fjerner processorbakken eller rører

de interne komponenter. Processorbakken og komponenterne kan være meget varme.

background image

55

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

2

Skub låsene på processorbakken, indtil de står en smule åbne.

Låse

background image

56

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

3

Træk låsene, indtil de er helt åbne, og frigør processorbakken.

background image

57

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

4

Fjern processorbakken, og læg den på en ren, blød klud på bordet eller på en anden
overflade for at beskytte bakken og undgå at ridse bordet.

Processorbakke

background image

58

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Hvis du installerer DIMM-enheder af samme størrelse (f.eks. 1 GB DIMM-enheder eller
2 GB DIMM-enheder) i en 8-core eller 12-core Mac Pro, anbefaler Apple, at du udfylder
pladser i den rækkefølge, der vises i tabellen.

Plads 4

Plads 3

Plads 2

Plads 1

Plads 5

Plads 6

Plads 7

Plads 8

Hvis du har

Udfyld disse pladser

To DIMM-enheder

1 og 2

Tre DIMM-enheder

1, 2 og 3

Fire DIMM-enheder

1, 2 og 5, 6

Seks DIMM-enheder

1, 2, 3 og 5, 6, 7

Otte DIMM-enheder

1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 (alle)

background image

59

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

Bemærk: Hvis du installerer DIMM-enheder med forskellig størrelse i Mac Pro, skal
du følge rækkefølgen i tabellen. Hvis den DIMM-konfiguration, du installerer, ikke
forbedrer ydeevnen, vises Værktøj til hukommelsesplads på skærmen og anbefaler en
bedre konfiguration.

Du bruger hjælpeprogrammet igen ved at gå til /System/Library/CoreServices/Værktøj
til hukommelsesplads.

5

Installer DIMM-enheder ved at rette dem ind efter DIMM-pladserne og skubbe begge
ender af DIMM-enheden ned, indtil armene er lodrette, og tapperne griber fat.

BEMÆRK:

For ikke at beskadige DIMM-enheden skal du holde i hjørnerne af den og

ikke røre ved guldstikkene eller andre komponenter.

Tapper

Hak

Stik

background image

60

Kapitel 3

Gør en god ting bedre

6

Geninstaller processorbakken ved at skubbe den, indtil låsene har en 90-graders vinkel.

7

Skub låsene helt ind for at lukke dem og sætte processorbakken på plads.

Processor-
bakke

Lås

8

Sæt dækslet på plads igen som beskrevet i instruktionerne, der starter på side 52.

BEMÆRK:

Sæt altid sidedækslet på plads, når du har installeret komponenter. Mac Pro

virker ikke korrekt, hvis sidedækslet ikke er på plads.

background image

61

Kapitel 3

Gør en god ting bedre