Mac Pro - Opstille Mac Pro

background image

Opstille Mac Pro

Mac Pro er designet, så den er let at opstille og gøre klar til brug. Følg vejledningen på
de næste sider for at komme i gang.

Trin 1:

Anbring Mac Pro og skærmen.

Løft Mac Pro i de to håndtag, og sørg for, at du bruger en korrekt løfteteknik. Brug også
korrekt løfteteknik, når du anbringer skærmen. Anbring Mac Pro og skærmen, så:

Â

De begge står på en solid og plan overflade

Â

Stikkene på netledningen ikke presses imod en væg eller en anden genstand

Â

Luftstrømmen foran, bagved og under Mac Pro og skærmen ikke blokeres

Â

Der er plads til, at de optiske drev kan åbnes

Du kan kun afbryde strømmen til Mac Pro og skærmen ved at tage netledningerne
ud af stikkontakten. Sørg for, at netledningerne til Mac Pro og skærmen er inden for
rækkevidde, så du kan afbryde strømmen.

background image

12

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 2:

Tilslut netledningen.

Sæt stikket på netledningen i netstikket i fordybningen bag på Mac Pro, og sæt den
anden ende af netledningen i en jordet stikkontakt eller en strømskinne

Netstik

Stik på netledning

background image

13

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 3:

Tilslut skærmen.

Tilslut skærmen som vist nedenfor. Afhængigt af skærmen kan der evt. være
flere ledninger, som skal tilsluttes. Der findes flere oplysninger om opstilling i
dokumentationen til skærmen.

Skærmkabel

Skærmporte

USB-port

background image

14

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du kan slutte op til tre skærme med Mini DisplayPort- eller DVI-stik (Digital Visual
Interface) til skærmportene bag på Mac Pro. DVI-skærmporten er en dual-link-port, så
du kan tilslutte en 30" Apple Cinema HD Display.

DVI-skærmport

Mini DisplayPort (2)

Du kan også tilslutte skærme, som bruger et ADC-stik (Apple Display Connector) eller
et VGA-stik (Video Graphics Array) vha. et af følgende mellemstik:

Â

Du slutter en VGA-skærm til DVI-skærmporten eller en Mini DisplayPort vha. af Apples
mellemstik (DVI til VGA eller Mini DisplayPort til VGA), som begge sælges separat.

Â

Hvis du vil slutte en ADC-skærm til DVI-skærmporten, skal du bruge Apples
mellemstik til skærm (DVI til ADC), som sælges separat.

Mini DisplayPort-udgangene leverer både udgående video og lyd. Med et Mini
DisplayPort til HDMI-mellemstik og et HDMI-kabel kan du f.eks. slutte computeren til
et HD-fjernsyn eller en AV-modtager med et HDMI-stik og afspille både lyd og video.
Du skal bruge vinduet Lyd i Systemindstillinger til at vælge den tilsluttede enhed til
udgående lyd. Du kan få flere oplysninger om tilslutning af en HDMI-enhed ved at søge
efter “HDMI” på siden om support til Mac Pro på www.apple.com/dk/support/macpro.

Mellemstik til skærme og andet tilbehør til Mac Pro sælges separat på www.apple.com/
dk/store.

background image

15

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 4:

Tilslut et Ethernet-kabel, eller opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

Hvis du vil have adgang til internettet eller et netværk via et Ethernet-kabel, skal du
slutte den ene ende af et Ethernet-kabel til en af de to Gigabit Ethernet-porte bag på
Mac Pro. Slut den anden ende til et kabelmodem, DSL-moden eller Ethernet-netværk.

Gigabit Ethernet-porte

background image

16

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 5:

Tilslut USB-kablet fra tastaturet.

Sæt tastaturkablet i en af USB-portene (d) på Mac Pro eller skærmen.

Mus

Tastatur

Hvis tastaturkablet ikke er langt nok, kan du bruge det forlængerkabel, der fulgte med
Mac Pro.

Forlængerkabel til Apple-tastatur

background image

17

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 6:

Tænd Apple Magic Mouse.

Skub afbryderen i bunden af Apple Magic Mouse for at tænde den.

Den trådløse mus leveres med to AA-batterier installeret og er allerede parret med
Mac Pro. Når den er parret, kan den kommunikere trådløst med Mac Pro.

Indikatorlampe

Afbryderknap

Første gang du tænder for tastaturet eller musen, lyser indikatorlampen i 5 sekunder,
hvilket betyder, at batterierne er i orden. Hvis musen ikke tændes, skal du kontrollere,
om batterierne er installeret korrekt og er opladt (se side 99).

Indikatorlampen blinker, indtil du tænder for Mac Pro, og der er oprettet forbindelse.

Hvis du har købt Apple Wireless Keyboard eller Magic Trackpad, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med enheden for at indstille den.

background image

18

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 7:

Tænd Mac Pro.

Tryk på afbryderknappen (®) på forsiden af Mac Pro for at tænde den. Hvis skærmen
skal tændes separat, skal du bruge afbryderknappen på skærmen. Klik med musen for
at oprette forbindelse til Mac Pro.

Bemærk: Hvis din mus ikke er parret, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
parre den med Mac Pro.

Trin 8:

Konfigurer Mac Pro med Indstillingsassistent.

Første gang du tænder Mac Pro, starter Indstillingsassistent.
Indstillingsassistent hjælper dig med at skrive oplysningerne om internetforbindelsen
og indstille en brugerkonto på Mac Pro.

Du kan overføre oplysninger fra en anden Mac eller pc under indstillingen. Du kan
også bruge Indstillingsassistent til at overføre oplysninger fra en Time Machine-
sikkerhedskopi eller en anden disk.

Du skal evt. opdatere software, hvis der ikke er installeret Mac OS X version 10.5.3 eller
en nyere version. Hvis du vil overføre fra en pc, skal du hente Overførselsassistent til
Windows fra: www.apple.com/dk/migrate-to-mac.

Når du har startet Indstillingsassistent på Mac Pro, kan du forlade den midt i processen
uden at slutte den, flytte til den anden computer, hvis du har brug for at opdatere
softwaren, og derefter vende tilbage til Mac Pro og færdiggøre indstillingen.
Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger, første gang du starter
Mac Pro, kan du gøre det senere med Overførselsassistent. Åbn Overførselsassistent i
mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad. Du kan få hjælp til brug af Overførselsassistent
ved at åbne Hjælpcenter og søge efter “Overførselsassistent”.

background image

19

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du indstiller Mac Pro på følgende måde:

1

I Indstillingsassistent skal du følge instruktionerne på skærmen, indtil skærmen “Overfør
oplysninger til denne Mac” vises.

2

Foretage en standardindstilling eller en indstilling med overførsel:

Â

Du foretager en standardindstilling ved at vælge “Overfør ikke nu” og klikke på Fortsæt.
Følg resten af instruktionerne for at vælge dit trådløse netværk, indstillle en konto og
slutte Indstillingsassistent.

Â

Du foretager en indstilling med overførsel ved at vælge “Fra en anden Mac eller pc” og
klikke på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den Mac eller pc, du vil
overføre oplysninger fra. Din Mac eller pc skal være tilsluttet det samme netværk med
kabler eller trådløst. Du kan også tilslutte en anden Mac vha. et FireWire-kabel og starte
den igen for at bruge den som ekstern disk. Hvis du vil bruge en Mac som ekstern disk,
skal du genstarte computeren, mens du holder tasten T nede. Når du har valgt din Mac
eller pc, skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre oplysninger.

Â

Hvis du vil overføre oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk,
skal du vælge “Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk” og klikke på
Fortsæt. Vælg den sikkerhedskopi eller den anden disk, som du vil overføre oplysninger
fra, og klik på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for at overføre oplysningerne.

Hvis du ikke vil beholde eller bruge den anden computer, er det bedst at fjerne
godkendelsen af den gamle computer, så den ikke længere kan afspille musik, videoer
eller lydbøger, som du har købt fra iTunes Store. Hvis du fjerner godkendelsen af en
computer, kan sange, videoer og lydbøger, som du har købt, ikke afspilles af andre, og
du frigør en godkendelse til anden brug. Du kan få oplysninger om, hvordan du fjerner
godkendelsen, ved at vælge iTunes-hjælp på Hjælpemenuen i iTunes.

Søg efter opdateret software, når du har indstillet Mac Pro. Vælg Apple () >
Softwareopdatering på menulinjen, og følg instruktionerne på skærmen.

background image

20

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 9:

Tilpas skrivebordet, og vælg personlige indstillinger.

Du kan nemt få skrivebordet til at se ud, som du vil have det, vha. mulighederne i
Systemindstillinger. Vælg Apple () > Systemindstillinger på menulinjen, eller klik på
symbolet for Systemindstillinger i Dock. Systemindstillinger er kommandocentralen til
de fleste indstillinger på Mac Pro. Du kan få flere oplysninger, hvis du vælger Hjælp >
Hjælpcenter og søger efter “Systemindstillinger” eller efter navnet på det vindue, som
du vil foretage ændringer i.

Vigtigt:

I vinduet Brugere & grupper kan du vælge en indstilling, som hjælper dig med

at nulstille log ind-adgangskoden, hvis du glemmer den. Du bør vælge indstillinger til
adgangskode, så snart du har indstillet computeren.

Har du brug for hjælp til opstilling?

Hvis der ikke vises noget på skærmen, eller Mac Pro ikke starter korrekt, kan du
kontrollere følgende:

Â

Er Mac Pro sluttet til en stikkontakt? Hvis du bruger en strømskinne, skal du sørge for,
at den er tændt.

Â

Er netledningen tilsluttet korrekt på bagsiden af Mac Pro?

Â

Er tastaturkablet og skærmens kabel forbundet korrekt?

Â

Er skærmens lysstyrke og kontrast indstillet korrekt? Juster evt. skærmens lysstyrke.
Hvis skærmen har en afbryderknap, skal du sikre dig, at skærmen er tændt.

Â

Hvis der stadig ikke vises noget på skærmen, skal du genstarte Mac Pro. Tryk på og
hold afbryderknappen (®) på Mac Pro nede i 5 eller 6 sekunder, indtil computeren
slukker. Tryk på afbryderknappen (®) igen for at genstarte computeren.

Â

Hvis der et blinkende spørgsmålstegn på skærmen, eller kontrollampen blinker flere
gange i træk, henvises til Kapitel 4, “Problem? Find en løsning”, på side 81.

background image

21

Kapitel 1

Klar, parat, start