Mac Pro - Generel vedligeholdelse

background image

Generel vedligeholdelse

Hvis du skal rengøre computeren eller skærmen grundigere end normalt, skal du følge
disse instruktioner:

1

Sluk for computeren og skærmen.

2

Afbryd strømforsyningen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten
eller strømskinnen. Hvis skærmen er sluttet til en stikkontakt eller strømskinne, skal du
også afbryde strømforsyningen til skærmen.

3

Afmonter kablerne til skærmen.

4

Rengør skærmen med en fugtig, blød, fnugfri klud.

ADVARSEL:

Hæld ikke væske direkte på skærmen. Hvis der kommer væske ind i

kabinettet, risikerer du at få elektrisk stød.

background image

120

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst

5

Tør forsigtigt computerens og skærmens kabinet af med en fugtig, blød, fnugfri klud.

BEMÆRK:

Brug ikke aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.

Beskytte det optiske drev

Nedenstående sikkerhedsforskrifter bør overholdes ved brug af det optiske drev:

Â

Anbring computeren således, at bakken ikke rammer noget, når den åbnes.

Â

Luk altid bakken, når du ikke bruger drevet.

Â

Læg ikke noget på bakken, når den er åben.

Â

Rør aldrig ved linsen i det optiske drev med fingrene. Undgå at rengøre linserne med
papir eller andet materiale med en ru overflade. Hvis linserne skal rengøres, kan du
købe et rensemiddel hos en Apple Authorized Service Provider.

Â

Beskyt computeren og skærmen mod fugt og vådt vejr.

Laseroplysninger om det optiske drev

Af hensyn til sikkerheden bør det optiske drev kun serviceres af en Apple Authorized
Service Provider.

ADVARSEL:

Hvis du udfører andre justeringer eller procedurer end dem, der er

beskrevet i dokumentationen til computeren, risikerer du at blive udsat for farlig
stråling. Det optiske drev i computeren indeholder laserteknologi, som er sikker ved
normal brug, men som kan skade øjnene, hvis enheden skilles ad.

background image

121

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst

Laseroplysninger om Apple Magic Mouse (Class 1)

Apple Magic Mouse er et Class 1-laserprodukt i overensstemmelse med IEC 60825-1 A1
A2 og 21 CFR 1040.10 og 1040.11, bortset fra afvigelser iht. Laser Notice No. 50, dateret
den 26. juli 2001

ADVARSEL:

Ændringer i denne enhed kan medføre risiko for farlig stråling. Af hensyn til

sikkerheden bør dette udstyr kun serviceres af en Apple Authorized Service Provider.

En Class 1-laser er sikker under relativt overskuelige forhold i henhold til kravene i
IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. Men det anbefales, at du ikke retter laserstrålen mod en
anden persons øjne.

Vedligeholdelse af skærmen

Følg nedenstående retningslinjer ved vedligeholdelse af skærmen:

Â

Tryk ikke på skærmens overflade.

Â

Skriv ikke på skærmen, og rør ikke ved skærmen med spidse genstande.

Â

Hvis du ikke skal bruge computeren i en eller flere dage, skal du slukke for den og for
skærmen, hvis den har en afbryderknap. Du kan også bruge Energibesparelse.

background image

122

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst