Mac Pro - Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL:

Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå

fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader.

Du kan kun afbryde strømmen til Mac Pro ved at tage stikket ud af stikkontakten. Du
kan også kun afbryde strømmen til skærmen ved at tage skærmens netledning ud af
computeren eller af stikkontakten. Sørg for, at mindst den ene ende af netledningen er
inden for rækkevidde, så du nemt kan afbryde strømmen til computeren og skærmen.

Tag altid følgende forholdsregler.
Afbryd strømmen og træk stikket ud af computeren eller skærmen – træk i stikket, ikke
i ledningen. Afmonter telefonledningen i følgende tilfælde:

Â

Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis.

Â

Hvis der spildes noget på kabinettet.

background image

119

Kapitel 6

Sidst, men ikke mindst

Â

Hvis computeren eller skærmen bliver udsat for regn eller andre væsker

Â

Hvis computeren eller skærmen tabes, eller kabinettet beskadiges på anden vis

Â

Hvis computeren skal til service eller reparation

Â

Når du skal rengøre computeren, kabinettet eller skærmen

Hvis du vil stille computeren væk i længere tid uden at bruge den, bør du tage
batteriet ud.

Kontakt en Apple Authorized Service Provider eller Apple for at få oplysninger om
service eller garanti. Se ”Yderligere oplysninger, service og support” på side 100.