Mac Pro - Ohjelmisto-ongelmat

background image

Ohjelmisto-ongelmat

Jos ohjelma ”jähmettyy” tai ei reagoi, Mac OS X mahdollistaa kyseisen ohjelman
lopettamisen ilman tietokoneen uudelleenkäynnistystä. Jähmettyneen ohjelman
lopettaminen saattaa mahdollistaa töiden tallentamisen muissa avoimissa ohjelmissa.

background image

86

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Ohjelman pakottaminen lopettamaan:

1

Paina Komento (x)-Optio-Esc tai valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Pakota
lopettamaan.

2

Valitse lopetettavan ohjelman nimi Pakota lopettamaan -valintaikkunassa.

3

Osoita Pakota lopettamaan.
Ohjelma sulkeutuu jättäen muut ohjelmat auki.

Jos sinulla on ongelmia jonkin ohjelman kanssa

Â

Käytä Ohjelmiston päivitystä varmistaaksesi, että käytössäsi ovat uusimmat ajurit,
virheidenkorjaukset ja muut päivitykset.

Â

Muiden valmistajien ohjelmiin liittyvien ongelmien yhteydessä kannattaa ottaa
yhteyttä kyseiseen valmistajaan.

Jos sinulla on ongelmia tietokoneen tai Mac OS X:n käyttämisessä

Â

Ohjeita ja vianmääritysvinkkejä löytyy Ohjekeskuksesta (Ohje-valikossa).

Â

Uusimmat vianmääritystiedot ja ohjelmistopäivitykset löytyvät Applen tukisivuilta
osoitteesta www.apple.com/fi/support.