Mac Pro - Problémák a Mac Pro számítógépével

background image

Problémák a Mac Pro számítógépével

Ha a Mac Pro számítógép nem kapcsol be, problémája támad egy lemez kiadásával, vagy
az állapotjelző fény villog, akkor próbálja meg elvégezni ennek a résznek a lépéseit.

Ha a számítógép nem reagál, vagy a mutató nem mozdul
Először győződjön meg róla, hogy a billentyűzet csatlakoztatva van: húzza ki,
majd dugja vissza a csatlakozót, és ellenőrizze, hogy az megfelelően illeszkedik-e
a helyére. Győződjön meg róla, hogy az Apple Magic Mouse egér be van kapcsolva,
és az akkumulátorok fel vannak töltve. (Lásd: „Az Apple Magic Mouse egér
akkumulátorainak cseréje”, 101. oldal.) Ezt követően próbálja megszakítani a számítógép
által éppen végzett műveletet.

Â

Egyszerre nyomja meg a Command (x) és a Q billentyűt, hogy megpróbálja
kiléptetni az aktuális alkalmazást.

Â

Egyszerre nyomja meg a Command (x) és a pont billentyűt. Ha megjelenik egy
párbeszédablak, kattintson a Mégsem gombra.

Â

Válassza ki az Apple () > Kilépésre kényszerítés
menüelemet, és jelölje ki a kiléptetni kívánt alkalmazást. Úgy is végezhet
kényszerített kiléptetést, hogy egyszerre megnyomja az Esc, Alt és Command (x)
billentyűt. Indítsa újra a Mac Pro számítógépét az Apple () > Újraindítás
menüelem kiválasztásával, hogy a probléma biztosan megszűnjön. Úgy is
végezhet újraindítást, hogy körülbelül 5 vagy 6 másodpercig nyomva tartja a
bekapcsológombot (®), míg a Mac Pro számítógépe ki nem kapcsol. Nyomja
meg ismét a bekapcsológombot (®) a Mac Pro számítógépének elindításához.

Â

Ha a probléma csak akkor jelentkezik, amikor egy bizonyos programot használ,
ellenőrizze a program gyártójánál, hogy az kompatibilis-e számítógépével.

background image

86

Fejezet 4

Probléma, bemutatom a megoldást

Â

Ha a probléma gyakran előfordul, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a számítógép
rendszerszoftverét (lásd: „Mac OS X szoftverek javítása, visszaállítása vagy
újratelepítése”, 89. oldal).

Ha a számítógép nem kapcsol be vagy nem indul el

Â

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel csatlakoztatva van egy működőképes
áramforráshoz. A tápkábelen lévő dugónak teljesen be kell lennie dugva a
számítógép tápellátási aljzatába, és megfelelően illeszkednie kell.

Â

A számítógép újraindításához nyomja le a Command (x) és az R billentyűt, amíg
a számítógép újra nem indul. Amikor megjelenik a Mac OS X Segédprogramok
alkalmazás, jelöljön ki egy lehetőséget a lemez javításához, állítsa vissza a
szoftvert, vagy telepítse újra a Mac OS X-et és az Apple alkalmazásokat a Mac OS X
Segédprogramok panelről. További tudnivalókért lásd: „Mac OS X szoftverek
javítása, visszaállítása vagy újratelepítése”, 89. oldal.

Â

Ha a számítógépe továbbra sem indul el, próbálja meg visszaállítani a véletlen
hozzáférésű paramétermemóriát (PRAM). Kapcsolja be a számítógépet, és azonnal
nyomja le, majd tartsa lenyomva a Command (x), Alt, P és R billentyűket addig,
amíg másodszor nem hallja a rendszerindítási hangot. Engedje fel a billentyűket.
A PRAM visszaáll az alapértelmezett értékekre, és lehet, hogy az órabeállításokat is
vissza kell állítani.

Ha a számítógépe nem indul el a PRAM visszaállítása után, indítsa újra a
számítógépét, miközben nyomva tartja az Alt billentyűt az indítólemez
kiválasztásához.

Ha ez nem működik, indítsa újra számítógépét, miközben lenyomva tartja a Shift
billentyűt.

background image

87

Fejezet 4

Probléma, bemutatom a megoldást

Ha a számítógép nem adja ki a lemezt.
Lehet, hogy egy, a lemezen lévő fájl használatban van. Léptesse ki a megnyitott
alkalmazásokat, és próbálja újra.
Ha ez nem működik, válassza az Apple () > Újraindítás menüelemet, és tartsa
lenyomva az egérgombot vagy az Apple billentyűzeten lévő Médiakiadó (C) billentyűt.
Ha ez nem működik:

1

Kapcsolja ki a számítógépet, és távolítsa el az oldalpanelt (lásd a(z) 39. oldalon lévő
útmutatásokat).

2

Húzza ki az optikai meghajtó beépítőkeretét az optikai meghajtó foglalatából (lásd:
„Az optikai meghajtó cseréje”, 70. oldal).

3

Óvatosan helyezze be egy iratkapocs kiegyenesített végét az optikai meghajtó első
oldalán lévő lyukba.

4

Finoman nyomja meg, amíg a tálca ki nem nyílik, távolítsa el a lemezt, és a tálca
visszanyomásával zárja be azt.

5

Helyezze vissza az optikai meghajtó beépítőkeretét és az oldalpanelt (lásd: „Az optikai
meghajtó cseréje”, 70. oldal).
Ha az állapotfény villog, és a számítógép nem indul el

Â

Ha a közelmúltban memóriát, PCI-bővítőkártyát vagy egyéb belső alkatrészt
telepített, győződjön meg róla, hogy az megfelelően van telepítve, és kompatibilis
a számítógépével. Nézze meg, hogy annak eltávolításakor a számítógép elindul-e.

Â

Ha az állapotfény villog, állapítsa meg a villogások számát a probléma
azonosításához.

Egy rövid felvillanás, melyet egy hosszabb kikapcsolt állapot követ:  Nincs megfelelő
memória.

Három rövid felvillanás, melyet egy hosszabb kikapcsolt állapot követ:  Hibás memória.

background image

88

Fejezet 4

Probléma, bemutatom a megoldást