Mac Pro - Belangrijke informatie

background image

Belangrijke informatie

6

background image

120

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over veiligheidsprocedures, geregeld
onderhoud en gezondheidsaspecten bij het gebruik van uw Mac Pro en het
beeldscherm.

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur deze
aanwijzingen voor het schoonmaken van de computer en het omgaan met uw
Mac Pro. Dit gedeelte bevat tevens richtlijnen die u kunt toepassen om prettiger met
de computer te werken. Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

ATTENTIE:

De garantie van de fabrikant kan komen te vervallen bij onjuiste opslag of

verkeerd gebruik van de computer.