Mac Pro - Algemene onderhoudsrichtlijnen

background image

Algemene onderhoudsrichtlijnen

Als u de computer of het beeldscherm met een schone doek niet afdoende kunt
reinigen, gaat u als volgt te werk:

1

Zet de computer en het beeldscherm uit.

2

Trek het netsnoer van de computer uit het stopcontact. Trek eventueel ook het
netsnoer van het beeldscherm uit het stopcontact.

3

Koppel de beeldschermkabels los van de computer.

4

Reinig het scherm met zacht, pluisvrij papier of met een doek die u hebt bevochtigd
met water en milde zeep.

WAARSCHUWING:

Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm. Het vocht zou in

het beeldscherm terecht kunnen komen waardoor kortsluiting kan ontstaan.

5

Neem de behuizing van de computer of het beeldscherm voorzichtig af met een
schone, zachte doek die u hebt bevochtigd met water.

ATTENTIE:

Gebruik geen alcohol, spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen om

schade aan de buitenste laag van de behuizing te voorkomen.

De optische-schijfeenheid beschermen

Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht bij het werken met de optische-
schijfeenheid:

Â

Plaats de computer zo dat de lade bij het openen nergens tegenaan stoot.

Â

Laat de lade van de speler niet onnodig open staan.

Â

Plaats niets op de lade terwijl deze is geopend.

background image

123

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

Â

Raak de lens van de optische eenheid nooit met uw vingers aan. Maak de lens niet
schoon met een papieren doekje of andere doekjes met een ruw oppervlak. Speciale
schoonmaakdoekjes zijn verkrijgbaar bij een door Apple erkende serviceaanbieder.

Â

Houd de computer uit de buurt van vochtige plaatsen.

Informatie over de laser van optische-schijfeenheid

Voor uw eigen veiligheid moet u de optische-schijfeenheid uitsluitend door een door
Apple erkende serviceaanbieder laten onderhouden.

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen en uitvoeren van bewerkingen

anders dan beschreven in de handleiding bij het apparaat kunnen leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling. De optische-schijfeenheid in de computer
bevat een laser die veilig is bij normaal gebruik maar bij demontage schade kan
berokkenen aan uw ogen.

Informatie over de Apple Magic Mouse, laserproduct van klasse 1

De Apple Magic Mouse is een laserapparaat van klasse 1 conform IEC 60825-1 A1 A2 en
21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van afwijkingen conform lasernotificatie nr.
50 van 26 juli 2001.

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat kan leiden tot

blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor uw eigen veiligheid moet u deze apparatuur
uitsluitend door een door Apple erkende serviceaanbieder laten onderhouden.

Een laserapparaat van klasse 1 is veilig in redelijkerwijs te verwachten
gebruiksomstandigheden, zoals beschreven in IEC 60825-1 en 21 CFR 1040. Zorg er
echter voor dat de laserstraal niet op iemands ogen wordt gericht.

background image

124

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

Onderhoud van het beeldscherm

Om het beeldscherm te onderhouden en langdurig te kunnen gebruiken, moet u de
volgende richtlijnen in acht nemen:

Â

Oefen geen druk uit op het oppervlak van het scherm.

Â

Schrijf niet op het scherm en raak het scherm niet aan met een scherp of puntig
voorwerp.

Â

Als u de computer gedurende een dag of nog langer niet gebruikt, schakelt u de
computer uit. Als het beeldscherm een aan/uit-knop heeft, schakelt u ook het
beeldscherm uit. U kunt ook de energiestand inschakelen.