Mac Pro - De locatie van het serienummer van de computer

background image

De locatie van het serienummer van de computer

U kunt het serienummer van de Mac Pro op een van de volgende manieren achterhalen:

Â

Kies in de menubalk Apple-menu () > 'Over deze Mac'. Klik op het versienummer
onder de woorden 'Mac OS X' om achtereenvolgens het Mac OS X-versienummer, de
buildversie en het serienummer weer te geven.

Â

Open Systeeminformatie in de map 'Hulpprogramma's' in Launchpad.

Â

Kijk op het etiket op de achterzijde van uw Mac Pro, vlakbij de beeldschermpoorten.

background image

Helpcentrum

Systeeminformatie

www.apple.com/nl/macpro