Mac Pro - Meer informatie, service en ondersteuning

background image

Meer informatie, service en ondersteuning

Als op de Mac Pro onderhoud moet worden uitgevoerd, brengt u de computer
naar een door Apple erkende serviceaanbieder of neemt u contact op met Apple.
Meer informatie over de Mac Pro is beschikbaar op het internet, in het ingebouwde
helpsysteem, via Systeeminformatie en bij Apple Hardware Test.

Informatie op het internet
Ga naar www.apple.com/nl/support voor informatie over service en ondersteuning via het
internet. Kies uw land uit het venstermenu. U kunt zoeken in de AppleCare Knowledge
Base, software-updates zoeken en adviezen vinden op de discussieforums van Apple.

background image

104

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Help
In Helpcentrum kunt u vaak antwoorden op uw vragen vinden, plus instructies en
informatie over het oplossen van problemen. Hiervoor kiest u 'Help' > 'Helpcentrum' in
de Finder.

Systeeminformatie
Via Systeeminformatie kunt u informatie over uw computer opvragen. Hier vindt u
onder andere informatie over de hardware en software, het serienummer, de versie
van het besturingssysteem en hoeveel geheugen in de computer is geïnstalleerd.
Om Systeeminformatie te openen, kiest u Apple-menu () > 'Over deze Mac' in de
menubalk en klikt u op 'Meer info'.

Apple Hardware Test
Apple Hardware Test kan u helpen de oorzaak van hardwareproblemen op de Mac Pro
te vinden. Zie “Controleren op hardwareproblemen” op pagina 94voor meer informatie.

Service en ondersteuning via AppleCare

Bij de Mac Pro krijgt u negentig dagen technische ondersteuning en één jaar garantie
voor hardwarereparaties bij een door Apple erkend reparatiecentrum, zoals een door
Apple erkende serviceaanbieder. U kunt deze garantie uitbreiden met het AppleCare
Protection Plan. Ga naar www.apple.com/nl/support/products of naar de website van
uw land (zie tabel verderop) voor meer informatie.

Als u hulp nodig hebt, kan een medewerker van AppleCare u telefonisch terzijde staan
bij het installeren en openen van programma's en het oplossen van veelvoorkomende
problemen. Neem contact op met een ondersteuningscentrum in uw omgeving.
(Ondersteuning gedurende de eerste negentig dagen is gratis.) Zorg dat u de
aankoopdatum en het serienummer van uw Mac Pro bij de hand hebt als u belt.

background image

105

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Opmerking: De negentig dagen gratis telefonische ondersteuning gaan in op de dag
van aankoop. Aan deze ondersteuning zijn mogelijk telefoonkosten verbonden.

Land

Telefoon

Website

België (Vlaams)

+32 070 700 772

www.apple.com/benl/support

Denemarken

+45 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

+358 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

+31 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Noorwegen

+47 815 00 158

www.apple.com/no/support

Zweden

+46 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefoonnummers kunnen tussentijds worden gewijzigd en er kunnen lokale en
internationale beltarieven van toepassing zijn. Een volledige lijst is beschikbaar op:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

106

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen