Mac Pro - Optimale prestaties met Ethernet

background image

Optimale prestaties met Ethernet

De computer levert de beste prestaties als de Ethernet-poort waarop deze is
aangesloten, is ingesteld op autonegotiate. Vraag de netwerkbeheerder deze instelling
te controleren.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met het maken van verbinding met het
netwerk, moet u controleren of de netwerkswitch, indien mogelijk, is ingesteld op
autonegotiate. Als de poort van de switch niet is ingesteld op autonegotiate, wordt wel
de juiste snelheid geselecteerd, maar wordt deze standaard ingesteld op half-duplex. Als
de poort van de switch aan de andere kant van de verbinding is ingesteld op full-duplex,
kan zich een groot aantal extra events voordoen in de verbinding. Als het niet mogelijk
is de switch op autonegotiate te zetten, moet u de poort van de switch instellen op half-
duplex. Raadpleeg de documentatie bij de Ethernet-switch voor meer informatie.