Mac Pro - De Mac Pro installeren

background image

De Mac Pro installeren

De Mac Pro is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Aan de hand
van de stappen op de volgende pagina's wordt u door het configuratieproces geleid.

Stap 1:

De Mac Pro en het beeldscherm plaatsen.

Til de Mac Pro aan beide handgrepen op en let daarbij op uw houding. Let bij het
verplaatsen van het beeldscherm ook op uw houding. Zorg er bij het gebruik van de
Mac Pro en het beeldscherm voor dat:

Â

Zowel de computer als het beeldscherm zich op een stevig, vlak oppervlak bevindt

Â

De stekkers van de netsnoeren niet worden bekneld tegen een muur of ander object

Â

De luchtstroom aan de voor-, achter- en onderkant van de Mac Pro en het
beeldscherm niet wordt gehinderd

Â

De laden van de optische-schijfeenheden bij het opengaan nergens tegenaan
kunnen stoten

De enige manier om de stroomvoorziening van uw Mac Pro en het beeldscherm
volledig te onderbreken is door de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat
de netsnoeren van uw Mac Pro en het beeldscherm gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat
u ze eenvoudig uit het stopcontact kunt halen.

background image

12

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 2:

Het netsnoer aansluiten.

Sluit het netsnoer goed aan op de poort voor het netsnoer aan de achterzijde van
de Mac Pro. Sluit de stekker van het netsnoer aan op een geaard stopcontact of een
geaarde verdeeldoos.

Poort voor het netsnoer

Stekker van het netsnoer

background image

13

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 3:

Het beeldscherm aansluiten.

Sluit uw beeldscherm aan zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
Afhankelijk van het type beeldscherm moet u mogelijk een of meer kabels aansluiten.
Raadpleeg de instructies bij het beeldscherm voor meer informatie.

Beeldschermkabel

Beeldschermpoorten

USB-poort

background image

14

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

U kunt maximaal drie beeldschermen met een Mini DisplayPort- of DVI-connector
(Digital Visual interface) aansluiten op de beeldschermpoorten aan de achterzijde van
uw Mac Pro. De DVI-beeldschermpoort is een dual-linkpoort, waarop u ook een 30-inch
Apple Cinema HD Display kunt aansluiten.

DVI-beeldschermpoort Mini DisplayPort (2)

Met een van de volgende adapters kunt u ook beeldschermen met een ADC-connector
(Apple Display Connector) of een VGA-connector (Video Graphics Array) aansluiten:

Â

U kunt een VGA-beeldscherm op de DVI-beeldschermpoort of Mini DisplayPort
aansluiten met behulp van een Apple DVI-naar-VGA-beeldschermadapter of een
Apple Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter (beide afzonderlijk verkrijgbaar).

Â

U kunt een ADC-beeldscherm op de DVI-beeldschermpoort aansluiten met behulp
van een Apple DVI-naar-ADC-beeldschermadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

De Mini DisplayPort-uitvoerpoorten ondersteunen zowel video- als audio-uitvoer. U
kunt uw computer bijvoorbeeld met behulp van een Mini DisplayPort-naar-HDMI-
adapter en een HDMI-kabel op een HD-tv of AV-ontvanger met een HDMI-connector
aansluiten, zodat u zowel beeld als geluid kunt afspelen. In het paneel 'Geluid' in
Systeemvoorkeuren kunt u het aangesloten apparaat instellen als het apparaat voor
audio-uitvoer. Voor meer informatie over het aansluiten van HDMI-apparaten gaat u
naar de Mac Pro-ondersteuningspagina (www.apple.com/nl/support/macpro) en zoekt
u op "HDMI".

Beeldschermadapters en andere accessoires voor uw Mac Pro zijn afzonderlijk
verkrijgbaar op www.apple.com/nl/store.

background image

15

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 4:

Een Ethernet-kabel aansluiten of verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.

Voor toegang tot het internet of een Ethernet-netwerk sluit u het ene uiteinde van een
Ethernet-kabel aan op een van de Gigabit Ethernet-poorten aan de achterzijde van
uw Mac Pro en sluit u het andere uiteinde aan op een kabelmodem, ADSL-modem of
Ethernet-netwerk.

Gigabit Ethernet-poorten

background image

16

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 5:

De USB-kabel van het toetsenbord aansluiten.

Sluit de toetsenbordkabel aan op een van de USB-poorten (d) van de Mac Pro of het
beeldscherm.

Muis

Toetsenbord

Als de toetsenbordkabel niet lang genoeg is, kunt u de toetsenbordverlengkabel
gebruiken die u bij uw Mac Pro hebt ontvangen.

Toetsenbordverlengkabel van Apple

background image

17

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 6:

De Apple Magic Mouse inschakelen.

Verschuif de aan/uit-schakelaar aan de onderzijde van de Apple Magic Mouse om de
muis in te schakelen.

De draadloze muis bevat twee AA-batterijen en is al met uw Mac Pro gekoppeld.
Hierdoor kan het apparaat draadloos communiceren met uw Mac Pro.

Indicatielampje

Aan/uit-
schakelaar

De eerste keer dat u de muis inschakelt, brandt het indicatielampje vijf seconden.
Dit geeft aan dat de batterijen goed zijn. Als de muis niet kan worden ingeschakeld,
controleert u of de batterijen correct zijn geplaatst en nog voldoende lading hebben
(zie pagina 102).

Het lampje blijft branden totdat u uw Mac Pro inschakelt en de verbinding tot stand is
gebracht.

Als u een Apple Wireless Keyboard of Magic Trackpad hebt gekocht, kunt u het
apparaat aan de hand van de instructies bij het apparaat configureren.

background image

18

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 7:

De Mac Pro aanzetten.

Om de computer aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop (®) aan de voorzijde van
uw Mac Pro. Sommige beeldschermen moeten apart worden ingeschakeld door op
de aan/uit-knop van het beeldscherm te drukken. Klik eenmaal met de muis om een
verbinding met uw Mac Pro tot stand te brengen.

Opmerking: Als de muis niet met de computer is gekoppeld, volgt u de instructies op
het scherm om de muis met uw Mac Pro te koppelen.

Stap 8:

De Mac Pro configureren met behulp van de configuratie-assistent.

De eerste keer dat u uw Mac Pro aanzet, wordt de configuratie-assistent geopend.
De configuratie-assistent begeleidt u bij het invoeren van de gegevens voor de
internetverbinding en het instellen van een gebruikersaccount op uw Mac Pro.

Tijdens de configuratie kunt u gegevens vanaf een andere Mac of pc overbrengen. U
kunt de configuratie-assistent ook gebruiken om gegevens over te brengen van een
Time Machine-reservekopie of een andere schijf.

Mogelijk moet u de software bijwerken als op de andere Mac niet Mac OS X versie
10.5.3 of hoger is geïnstalleerd. Om gegevens vanaf een pc over te brengen, moet u de
migratie-assistent voor Windows downloaden op www.apple.com/nl/migrate-to-mac.

Nadat u de configuratie-assistent hebt gestart op uw Mac Pro, kunt u het huidige
paneel op het scherm laten staan zonder de assistent te stoppen, naar uw andere
computer gaan om daar, indien nodig, de software bij te werken en vervolgens
terugkeren naar uw iMac om de configuratie te voltooien.

background image

19

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Als u de Mac Pro voor de eerste keer opstart en niet direct gegevens wilt overbrengen
met behulp van de configuratie-assistent, kunt u dit op een ander moment alsnog
doen met behulp van de migratie-assistent. Open Migratie-assistent (in de map
'Hulpprogramma's' in Launchpad). Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van de
migratie-assistent, opent u Helpcentrum en zoekt u op “migratie-assistent.”

De Mac Pro configureren:

1

Volg in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel
'Gegevens kopiëren naar deze Mac' ziet.

2

Voer een basisconfiguratie of een migratieconfiguratie uit:

Â

Als u een basisconfiguratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Kopieer nu niet' en klikt u op
'Ga door'. Volg de rest van de instructies op het scherm om uw draadloze netwerk te
selecteren en een account aan te maken en sluit de configuratie-assistent.

Â

Als u een configuratie met een migratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Vanaf een andere
Mac of pc' en klikt u op 'Ga door'. Volg de instructies op het scherm om de Mac of
pc te selecteren waarvan u gegevens wilt overbrengen. Uw Mac of pc moet zich in
hetzelfde vaste of draadloze netwerk bevinden. U kunt ook een andere Mac aansluiten
met behulp van een FireWire-kabel en de Mac vervolgens opnieuw opstarten in de
doelschijfmodus. Om een Mac opnieuw op te starten in de doelschijfmodus, houdt u
tijdens het opstarten de T-toets ingedrukt. Nadat u de Mac of pc hebt geselecteerd,
volgt u de instructies op het scherm voor het overbrengen van gegevens.

Â

Om gegevens over te brengen van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf,
selecteert u 'Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf' en klikt u op
'Ga door'. Selecteer de reservekopie of de andere schijf waarvan u gegevens wilt
overbrengen en klik op 'Ga door'. Volg de instructies op het scherm om de gegevens
over te brengen.

background image

20

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Als u de andere computer niet wilt bewaren of niet meer gebruikt, is het verstandig
de machtiging voor het afspelen van muziek, video's en audioboeken die u via de
iTunes Store hebt aangeschaft, op de oude computer in te trekken. Zo voorkomt u dat
nummers, video's of audioboeken die u hebt aangeschaft door iemand anders kunnen
worden afgespeeld, en kunt u de machtiging voor een andere computer instellen. Kies
in iTunes 'iTunes Help' uit het Help-menu voor meer informatie over het intrekken van
de machtiging.

Nadat u de Mac Pro hebt geconfigureerd, controleert u of er bijgewerkte versies van
de software beschikbaar zijn. Hiervoor kiest u in de menubalk Apple-menu () >
'Software-update' en volgt u de instructies op het scherm.

Stap 9:

Het bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen.

U kunt uw bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren.
Hiervoor kiest u in de menubalk Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' of klikt u
op het symbool van Systeemvoorkeuren in het Dock. In Systeemvoorkeuren kunt
u de meeste instellingen voor de Mac Pro opgeven. Voor meer informatie kiest
u 'Help' > 'Helpcentrum' en zoekt u op "systeemvoorkeuren" of op de specifieke
voorkeursinstelling die u wilt wijzigen.

Belangrijk:

In het voorkeurenpaneel 'Gebruikers en groepen' kunt u een optie instellen

om uw wachtwoord opnieuw in te stellen als u dit bent vergeten. Stel de voorkeuren
voor uw wachtwoord direct na de configuratie in.

background image

21

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Hebt u hulp nodig?

Als u helemaal niets op het scherm ziet of denkt dat de Mac Pro niet juist is opgestart,
probeert u aan de hand van de volgende punten de oorzaak te achterhalen:

Â

Is het netsnoer van de Mac Pro op het stopcontact aangesloten? Als u een
verdeeldoos met schakelaar gebruikt, is deze dan ingeschakeld?

Â

Is het netsnoer goed op de Mac Pro aangesloten?

Â

Zijn de kabels van het toetsenbord en het beeldscherm goed aangesloten?

Â

Zijn de helderheid en het contrast van het beeldscherm goed afgesteld? Als uw
beeldscherm helderheidsregelaars heeft, kunt u de instellingen wijzigen om te zien
of het probleem zo wordt verholpen. Als het beeldscherm een aan/uit-knop heeft,
controleert u of het beeldscherm is ingeschakeld.

Â

Als u nog steeds niets op het scherm ziet, start u uw Mac Pro opnieuw op. Hiervoor
houdt u de aan/uit-knop (®) van de Mac Pro vijf of zes seconden ingedrukt totdat de
computer wordt uitgeschakeld. Druk vervolgens opnieuw op de aan/uit-knop (®) om
de computer weer op te starten.

Â

Zie Hoofdstuk 4, “Problemen oplossen” op pagina 83 als u een knipperend vraagteken
op het scherm ziet of als het indicatielampje een aantal malen knippert wanneer u
de computer aanzet.

background image

22

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag