Mac Pro - Sette Mac Pro i dvale eller slå den av

background image

Sette Mac Pro i dvale eller slå den av

Når du er ferdig med å bruke Mac Pro-maskinen, kan du sette den i dvale eller slå den av.

Sette Mac Pro-maskinen i dvale

Hvis du skal ha et kort opphold i arbeidet, kan du sette Mac Pro-maskinen i dvale.
Når Mac Pro-maskinen er i dvale, er skjermen svart. Du kommer raskt i gang med
arbeidet fordi du slipper å gå gjennom oppstartsprosessen når Mac Pro-maskinen
vekkes fra dvale.

Du kan sette Mac Pro-maskinen i dvale raskt ved å gjøre ett av følgende:

Â

Velg Apple () > Dvale fra menylinjen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®) på framsiden av Mac Pro-maskinen.

Â

Trykk på Kontroll- og Mat ut-tasten, og klikk deretter på Dvale i dialogruten som vises.

Â

Velg Apple () > Systemvalg, klikk på Strømsparing og angi en tidsinnstilling.

background image

22

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Du kan vekke Mac Pro-maskinen fra dvale ved å gjøre ett av følgende:

Â

Trykk på en av tastene på tastaturet.

Â

Klikk på musen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®) på framsiden av Mac Pro-maskinen.

Når Mac Pro-maskinen våkner fra dvalen, er programmene, dokumentene og
innstillingene nøyaktig slik de var da du sluttet å bruke maskinen.

Slå av Mac Pro

Hvis du ikke skal bruke Mac Pro-maskinen på en stund, slår du den av.

Hvis du vil slå av Mac Pro-maskinen, gjør du ett av følgende:

Â

Velg Apple-menyen () > Slå av.

Â

Trykk på Kontroll- og Mat ut-tasten, og klikk deretter på Slå av i dialogruten som vises.

MERKNAD:

Du må ikke slå av Mac Pro-maskinen ved å trekke ut støpselet til

Mac Pro-maskinen, eller bruke bryteren på en flerkontakt (med mindre du ikke kan slå
av Mac Pro-maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren
kan bli skadet eller ødelagt hvis Mac Pro-maskinen ikke slås av på riktig måte.

MERKNAD:

Slå av Mac Pro-maskinen før du flytter den. Hvis du flytter maskinen mens

harddisken roterer, kan du skade harddisken. Skade på harddisken kan føre til at du
mister data du har arkivert, og at du kanskje ikke kan starte fra den.

background image

Hjelpsenter

porter

www.apple.com/no/macpro