Mac Pro - Problemer med programvare

background image

Problemer med programvare

Når et program «fryser» eller slutter å reagere, kan Mac OS X avslutte programmet uten
at du trenger å starte maskinen på nytt. Når du gjør dette, kan du i de fleste tilfeller
arkivere arbeid i andre åpne programmer.

background image

86

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Slik tvinger du et program til å avslutte:

1

Trykk på Kommando (x)-, Tilvalg -Esc, eller velg Apple () > Tvungen avslutning
fra menylinjen.

2

Marker programmet du vil avslutte, i Tvungen avslutning-dialogruten.

3

Klikk på Avslutt.
Programmet avsluttes, men de andre programmene forblir åpne.

Hvis du har problemer med et program.

Â

Bruk Programvareoppdatering for å være sikker på at du alltid har nyeste versjon av
drivere, feilrettinger og andre oppdateringer.

Â

Hvis du har problemer med programvare fra andre produsenter enn Apple, tar du
kontakt med produsenten.

Hvis du har problemer med å bruke maskinen eller Mac OS X.

Â

Les instruksjoner og emner om problemløsing i Hjelpsenter (som er tilgjengelig fra
Hjelp-menyen).

Â

På Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support finner du oppdatert
informasjon om problemløsing og de nyeste programvareoppdateringene.