Mac Pro - Generelt vedlikehold

background image

Generelt vedlikehold

Hvis du har behov for å rengjøre maskinen eller skjermen utover å tørke av dem med
en ren klut, gjør du følgende:

1

Slå av skjermen og maskinen.

2

Koble strømkabelen fra veggkontakten eller flerkontakten. Hvis skjermen har en
strømkabel koblet til en veggkontakt, kobler du fra den denne også.

3

Koble skjermkablene fra maskinen.

4

Rengjør skjermen med en myk, lofri klut som eventuelt er lett fuktet med mildt såpevann.

ADVARSEL:

Spray ikke væske direkte på skjermen. Hvis det drypper væske inn i

skjermen, kan det forårsake elektrisk støt.

background image

118

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

5

Rengjør maskinens kabinett eller skjermens overflate med en myk, lofri klut som
eventuelt er lett fuktet med vann.

MERKNAD:

Ikke bruk løsemidler, alkohol, rengjøringsmiddel på sprayboks eller andre

stoffer/midler som kan ødelegge overflatene.

Beskytte den optiske stasjonen

Slik sørger du for at den optiske stasjonen fungerer riktig:

Â

Plasser maskinen slik at stasjonsskuffen kan åpnes uten hindringer.

Â

Lukk skuffen når stasjonen ikke er i bruk.

Â

Ikke plasser noe annet enn plater i skuffen.

Â

Ikke berør linsen i stasjonen med fingrene. Ikke tørk av linsen med papir eller andre
materialer du har i huset. Hvis linsen må renses, får du kjøpt det riktige utstyret fra en
Apple-autorisert serviceleverandør.

Â

Hold maskinen unna vann og fuktighet.

Laserinformasjon for optisk stasjon

For din egen sikkerhets skyld bør den optiske stasjonen kun repareres av en
Apple-autorisert serviceleverandør.

ADVARSEL:

Hvis du utfører andre justeringer eller handlinger enn det som står angitt

i utstyrets brukerhåndbok, kan du bli utsatt for radioaktiv stråling. Den optiske
stasjonen i maskinen inneholder en laser som er sikker i vanlig bruk, men som kan
skade øynene hvis den tas fra hverandre.

background image

119

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

Apple Magic Mouse Class 1 Laser Information

Apple Magic Mouse er et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC60825-1 A1 A2 og 21 CFR
1040.10 og 1040.11 med unntak for avvik i henhold til Laser Notice No. 50 fra 26. juli 2001.

ADVARSEL:

Modifikasjoner utført på denne enheten, kan forårsake helseskadelig

radioaktiv stråling. For sikkerhets skyld bør du overlate service av utstyret til en
Apple-autorisert serviceleverandør.

Lasere av typen klasse 1 er sikker til vanlig bruk i henhold til kravene i IEC 60825-1 og
21 CFR 1040. Det anbefales imidlertid at du ikke retter laseren direkte mot øynene.

Vedlikeholde skjermen

Slik vedlikeholder du skjermen for å sørge for at du har glede av den lenge:

Â

Ikke trykk på selve skjermen.

Â

Ikke skriv på skjermen eller berør skjermen med skarpe gjenstander.

Â

Hvis du ikke skal bruke maskinen på en dag eller to, slår du av maskinen og, hvis skjermen
har en på/av-knapp, slår du av skjermen. Du kan også bruke Strømsparing-valgpanelet.

background image

120

Kapittel 6

Sist, men ikke minst