Mac Pro - Gniazda na tylnej ściance Maca Pro

background image

Gniazda na tylnej ściance Maca Pro

Gniazdo zasilania

Zatrzask blokujący

Gniazda USB 2.0 (3)

Gniazda

FireWire 800 (2)

G

d

¥

H

Gniazda Gigabit

Ethernet (2)

background image

32

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Gniazdo zasilania
Do tego gniazda podłącz przewód zasilania, dołączony do Maca Pro. Nie używaj innego
przewodu zasilania ani przedłużacza.

¥

Zatrzask blokujący
Podnieś zatrzask, aby otworzyć boczną ściankę i uzyskać dostęp do elementów
znajdujących się we wnętrzu Maca Pro. Gdy podczas pracy we wnętrzu Maca Pro
zatrzask ten jest opuszczony, napędy są zablokowane na swoich miejscach. Do zatrzasku
blokującego można zamontować kłódkę bezpieczeństwa (dostępną osobno), która
uniemożliwi dostęp i zabezpieczy elementy składowe komputera. Na zatrzask można
także założyć specjalną linkę zabezpieczającą, pozwalającą chronić Maca Pro.

d

Trzy gniazda USB 2.0
Pozwalają podłączać iPoda, iPhone'a, iPada, mysz, klawiaturę, drukarkę, dysk twardy,
aparat cyfrowy, joystick, zewnętrzny modem USB i inne urządzenia. Można też podłączać
urządzenia USB 1.1. Gniazda USB mogą również znajdować się w monitorze.

H

Dwa gniazda FireWire 800
Służą do podłączania urządzeń o dużej szybkości, takie jak kamery cyfrowe wideo (DV),
skanery oraz zewnętrzne dyski twarde FireWire. Urządzenia FireWire można podłączać
i odłączać bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Gniazdo FireWire
zapewnia szybkość transmisji do 800 Mbit/s.

G

Dwa gniazda Gigabit Ethernet z obsługą dużych pakietów (jumbo frame)
Do podłączania komputera do szybkiej sieci Ethernet, modemu DSL, modemu
kablowego lub innego komputera. Gniazdo Ethernet automatycznie wykrywa
podłączone urządzenia Ethernet i nie wymaga przewodu ze „skrosowanymi” złączami.
Pozwala ono również na uzyskanie dostępu do Internetu lub innych zasobów sieciowych,
takich jak drukarki i serwery, a także na udostępnianie danych przez sieć. Należy używać
przewodów kategorii CAT 5e.

background image

33

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro