Mac Pro - Możliwości rozbudowy wewnątrz komputera

background image

Możliwości rozbudowy wewnątrz komputera

Prowadnice dysków
twardych (4)

Prowadnica
napędu optycznego

Gniazdo 1: Dla podwójnej
szerokości karty
graficznej PCI Express
(zainstalowana)

Gniazda pamięci
(4 lub 8 gniazd, zależnie
od modelu)

Gniazda 2–4: PCI Express

Bateria

background image

36

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Napędy optyczne
Mac Pro wyposażony jest w jeden lub dwa napędy SuperDrive DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW. Jeżeli chcesz wymienić napęd optyczny, zobacz „Wymiana napędu optycznego”
na stronie 75.

Dyski twarde lub dyski SSD
Mac Pro wyposażony jest w maksymalnie cztery dyski twarde. Jeżeli chcesz wymienić lub
dodać napędy, zobacz „Instalowanie napędów wewnętrznych” na stronie 66.

Gniazda kart PCI Express
Mac Pro ma trzy gniazda kart rozszerzających PCI Express. Jeżeli chcesz zainstalować
karty PCI w gniazdach 2-4, zobacz „Informacje o kartach PCI Express” na stronie 81.

Bateria
Mac Pro używa wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia. Jeżeli Mac Pro
ma problemy z uruchamianiem lub jeśli często zdarza się, że data i godzina są
nieprawidłowe, może oznaczać to konieczność wymiany tej baterii. Zobacz „Wymiana
wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia” na stronie 86.

Gniazdo PCI Express o podwójnej długości dla karty graficznej
Do karty graficznej zainstalowanej w gnieździe PCI Express 1 można podłączyć dwa
monitory. Kartę zainstalowaną w gnieździe 1 można wymienić na inną, można też
zainstalować dodatkowe karty graficzne w gniazdach PCI 2-4. Zobacz „Informacje o
kartach PCI Express” na stronie 81.

Gniazda pamięci
Mac Pro posiada cztery lub osiem (w zależności od modelu) gniazd rozszerzających
pamięć. Aby zainstalować więcej pamięci, w gniazdach pamięci należy instalować układy
typu PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 ECC SDRAM UDIMM. Jeżeli chcesz się dowiedzieć,
jakie moduły pamięci można instalować w Macu Pro, zobacz „Instalowanie pamięci” na
stronie 47.

background image

37

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro