Mac Pro - Podstawowe elementy na przedniej ściance Maca Pro

background image

Podstawowe elementy na przedniej ściance Maca Pro

f

Napęd optyczny

Gniazdo
słuchawek

Lampka
stanu

®

Przycisk włączania

Gniazda FireWire 800 (2)

Drugi napęd

optyczny (opcjonalny)

Gniazda USB 2.0 (2)

background image

27

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Napęd optyczny
Mac Pro wyposażony jest w napęd SuperDrive DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW, który
może odczytywać płyty CD-ROM, Photo CD, Audio CD i DVD. Umożliwia on również
zapisywanie muzyki, dokumentów i innych plików na płytach CD-R, CD-RW, DVD±R,
DVD±RW oraz płytach dwuwarstwowych DVD±R (DL). Aby otworzyć napęd, wciśnij
klawisz Wysuń (

C

) na klawiaturze Apple. Jeżeli Mac Pro wyposażony jest w drugi napęd

optyczny, wciśnij klawisze Opcja i Wysuń (

C

) aby go otworzyć.

®

Przycisk włączania
Służy do włączania Maca Pro, usypiania go oraz budzenia. Aby ponownie uruchomić
komputer, wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 do 6 sekund, aż Mac Pro wyłączy się,
po czym wciśnij go ponownie, aby włączyć komputer.

H

Dwa gniazda FireWire 800
Służą do podłączania urządzeń o dużej szybkości, takie jak kamery cyfrowe wideo (DV),
skanery oraz zewnętrzne dyski twarde FireWire. Urządzenia FireWire można podłączać
i odłączać bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Gniazdo FireWire
zapewnia szybkość transmisji do 800 Mbit/s.

d

Dwa gniazda USB 2.0
Pozwalają podłączać iPoda, iPhone'a, iPada, mysz, klawiaturę, drukarkę, dysk twardy,
aparat cyfrowy, joystick, zewnętrzny modem USB i inne urządzenia. Można też podłączać
urządzenia USB 1.1. Gniazda USB mogą również znajdować się w monitorze.

f

Gniazdo słuchawkowe
Pozwala na podłączanie słuchawek ze standardową wtyczką typu „jack” o średnicy
3,5 mm.

Lampka stanu
Ciągłe białe światło oznacza, że Mac Pro jest włączony, natomiast pulsujące światło
oznacza, że jest uśpiony. Jeżeli szukasz informacji o znaczeniu migania lampki stanu,
zobacz „Gdy lampka stanu miga i komputer nie uruchamia się” na stronie 93.

background image

28

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro