Mac Pro - Dobre rzeczy mogą być lepsze

background image

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

background image

42

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Informacje w tym rozdziale pozwolą dostosować i rozbudować Maca Pro tak, aby
odpowiadał Twoim potrzebom. Są one podzielone na następujące części:

Â

„Otwieranie Maca Pro” na stronie 43

Â

„Instalowanie pamięci” na stronie 47

Â

„Instalowanie napędów wewnętrznych” na stronie 66

Â

„Instalowanie kart PCI Express” na stronie 81

Â

„Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia” na stronie 86

OSTRZEŻENIE: 

Zalecamy, aby instalowanie pamięci, kart PCI Express i wewnętrznych

napędów było wykonywane przez pracownika serwisu certyfikowanego przez
Apple. Jeżeli chcesz skontaktować się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple,
zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 110. Uszkodzenie sprzętu
podczas samodzielnej wymiany komponentów nie jest objęte ograniczoną gwarancją
udzielaną przez Apple. Dodatkowe informacje o kwestiach związanych z gwarancją
można uzyskać w autoryzowanym serwisie Apple.

background image

43

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze