Mac Pro - Instalowanie pamięci

background image

Instalowanie pamięci

W Macu Pro zainstalowano co najmniej 3 GB pamięci (w przypadku modelu
jednoprocesorowego) lub 6 GB pamięci (w przypadku modelu dwuprocesorowego).
Pamięć ta zainstalowana jest w postaci modułów UDIMM typu ECC z układami po obu
stronach płytki, o pojemności 1 GB.
Wszystkie instalowane moduły UDIMM muszą być zgodne z poniższymi danymi
technicznymi:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM

Â

Kod korekcji błędów (ECC)

Â

72-bitowe, 240-pinowe moduły ECC

Â

Maksimum 36 układów IC na ECC UDIMM

PAMIĘTAJ: 

Zalecamy stosowanie modułów DIMM zatwierdzonych przez Apple.

Moduły DIMM ze starszych Maców nie pasują do Maca Pro. Jeżeli chcesz się
dowiedzieć, gdzie kupić pamięci zalecane przez Apple, zajrzyj na stronę internetową
www.apple.com/pl/store.

Gdy kupujesz moduły DIMM dla komputerów Mac, upewnij się, że producent pamięci
spełnia wymagania JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Sprawdź także,
czy moduły DIMM obsługują odpowiednie tryby czasowe i czy funkcja SPD (Serial
Presence Detect) została właściwie zaprogramowana (według specyfikacji JEDEC).

Uwaga:  Częstotliwość taktowania układów UDIMM to 1333 MHz, ale pamięci te działają
zarówno przy 1066 MHz, jak i przy 1333 MHz, zależnie od procesora zainstalowanego
w komputerze.

background image

48

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Sprawdź przed rozpoczęciem instalowania pamięci, czy używany model Maca Pro
wyposażony jest w jeden, czy w dwa procesory. Zamknij ściankę boczną, postępując
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „Otwieranie Maca Pro” na stronie 43, po czym zajrzyj
do środka:

Â

Czterordzeniowy lub sześciordzeniowy Mac Pro ma jeden procesor oraz cztery
gniazda pamięci. Można w nich zainstalować maksymalnie 16 GB pamięci. Zobacz
„Instalowanie pamięci w cztero- lub sześciordzeniowym Macu Pro” na stronie 50.

Â

Ośmiordzeniowy lub dwunastordzeniowy Mac Pro ma dwa procesory oraz osiem
gniazd pamięci. Można w nich zainstalować maksymalnie 32 GB pamięci. Zobacz
„Instalowanie pamięci w ośmio- lub dwunastordzeniowym Macu Pro” na stronie 59.

background image

49

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeden procesor

Dwa procesory

Innym sposobem sprawdzenia modelu Maca Pro jest wybranie polecenia menu
Apple () > Ten Mac, kliknięcie w Więcej informacji, wybranie pozycji Sprzęt na
liście i znalezienie liczby procesorów w części Przegląd sprzętu. Czterordzeniowy
i sześciordzeniowy Mac Pro ma jeden procesor, natomiast ośmiordzeniowy
i dwunastordzeniowy Mac Pro ma dwa procesory.

background image

50

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie pamięci w cztero- lub sześciordzeniowym Macu Pro

Czterordzeniowy lub sześciordzeniowy Mac Pro ma cztery gniazda pamięci i jest
wyposażony w co najmniej trzy moduły DIMM o pojemności 1 GB. Można je zastąpić
lub zainstalować dodatkowe układy DIMM o pojemności 1 GB lub 2 GB, uzyskując
łącznie do 16 GB pamięci.

Należy zadbać, aby wszystkie układy pamięci zainstalowane w Macu Pro
charakteryzowały się jednakowymi danymi technicznymi. Poniższe wskazówki opisują
sposób instalacji układów pamięci DIMM w czterordzeniowym lub sześciordzeniowym
Macu Pro.

Instalowanie pamięci:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 43.

OSTRZEŻENIE: 

Pozwól, aby Mac Pro ostygł przez 5 do 10 minut, zanim dotkniesz

wewnętrznych komponentów. Podstawka z procesorem oraz niektóre komponenty
mogą być bardzo gorące.

background image

51

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

2

Naciśnij zatrzaski na podstawce procesora, aż otworzą się do połowy.

Zatrzaski

background image

52

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Pociągnij zatrzaski, aż otworzą się całkowicie i poluzują podstawkę z procesorem.

background image

53

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Wyjmij podstawkę z procesorem i połóż ją na miękkiej i czystej ściereczce na biurku,
aby zapobiec porysowaniu powierzchni roboczej.

Podstawka
z procesorem

background image

54

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeżeli instalujesz układy DIMM jednakowej pojemności (wszystkie 1 GB lub wszystkie
2 GB) w czterordzeniowym lub sześciordzeniowym Macu Pro, Apple zaleca wypełnienie
gniazd w kolejności pokazanej w tabeli.

Gniazdo 4

Gniazdo 3

Gniazdo 2

Gniazdo 1

Jeśli masz

Wypełnij te gniazda

Dwa układy DIMM

1 oraz 2

Trzy układy DIMM

1, 2 oraz 3

Cztery układy DIMM

1, 2, 3 oraz 4 (wszystkie)

Uwaga:  Jeżeli instalujesz w Macu Pro układy DIMM o różnej pojemności, postępuj
zgodnie z kolejnością podaną w tabeli. Gdy konfiguracja zainstalowanych układów
DIMM nie zapewnia optymalnej wydajności, na ekranie pojawia się okno programu
Narzędzie konfigurowania pamięci z zaleceniem poprawionej konfiguracji.

Jeżeli chcesz ponownie użyć tego narzędzia, otwórz /System/Biblioteki/CoreServices/
Narzędzie konfigurowania pamięci.

background image

55

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

5

Otwórz zatrzaski mocujące w gniazdach DIMM 1, 2 oraz 3 rozepchnij je na boki.
Następnie wyjmij z gniazd układy DIMM.

6

Zainstaluj układy DIMM, ustawiając je w gniazdach DIMM i wsuwając oba końce
układów, aż płytki będą umieszczone pionowo, a zatrzaski mocujące zaskoczą na swoje
miejsce.

PAMIĘTAJ: 

Aby uniknąć uszkodzenia układów DIMM, chwytaj je za końce i nie dotykaj

pozłacanych styków ani innych elementów.

Zatrzaski mocujące

Wcięcie

Styki

background image

56

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

7

Zainstaluj ponownie podstawkę z procesorem wpychając ją, aż zatrzaski znajdą się pod
kątem 90 stopni.

Podstawka
z procesorem

Zatrzask

8

Wepchnij całkowicie zatrzaski, aby je zamknąć i umocować podstawkę z procesorem.

background image

57

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

9

Zamknij ściankę boczną.
Gdy zamykasz ściankę boczną, sprawdź czy zatrzask blokady jest uniesiony do góry.
Gdy opuszczasz zatrzask blokady, trzymaj ściankę boczną pewnie i we właściwej
pozycji.

Umieść ściankę boczną
w rowku i pchnij,
aby ją zamknąć.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

58

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

10

Trzymaj ściankę boczną przy Macu Pro i opuść zatrzask blokady, aby zablokować tę
ściankę.

Możesz zabezpieczyć Maca Pro, mocując kłódkę lub linkę w metalowej pętli. Opuść
metalową pętlę, następnie zamknij zatrzask blokady i przeciągnij kłódkę lub linkę przez
otwór.

background image

59

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie pamięci w ośmio- lub dwunastordzeniowym Macu Pro

Ośmiordzeniowy i dwunastordzeniowy Mac Pro ma osiem gniazd pamięci
i w większości przypadków jest wyposażony w co najmniej sześć modułów 1 GB DIMM.
Można w nim instalować maksymalnie 32 GB pamięci.

Należy zadbać, aby wszystkie układy pamięci zainstalowane w Macu Pro
charakteryzowały się jednakowymi danymi technicznymi. Poniższe wskazówki
opisują sposób instalacji układów pamięci DIMM w ośmiordzeniowym lub
dwunastordzeniowym Macu Pro.

Instalowanie pamięci w dwuprocesorowym Macu Pro:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 43.

OSTRZEŻENIE: 

Pozwól, aby Mac Pro ostygł przez 5 do 10 minut, zanim dotkniesz

wewnętrznych komponentów. Podstawka z procesorem oraz niektóre komponenty
mogą być bardzo gorące.

background image

60

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

2

Naciśnij zatrzaski na podstawce procesora, aż otworzą się do połowy.

Zatrzaski

background image

61

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Pociągnij zatrzaski, aż otworzą się całkowicie i poluzują podstawkę z procesorem.

background image

62

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Wyjmij podstawkę z procesorem i połóż ją na miękkiej i czystej ściereczce na biurku,
aby zapobiec porysowaniu powierzchni roboczej.

Podstawka
z procesorami

background image

63

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeżeli instalujesz układy DIMM jednakowej pojemności (wszystkie 1 GB lub wszystkie
2 GB) w ośmiordzeniowym lub dwunastordzeniowym Macu Pro, Apple zaleca
wypełnienie gniazd w kolejności pokazanej w tabeli.

Gniazdo 4

Gniazdo 3

Gniazdo 2

Gniazdo 1

Gniazdo 5

Gniazdo 6

Gniazdo 7

Gniazdo 8

Jeśli masz

Wypełnij te gniazda

Dwa układy DIMM

1 oraz 2

Trzy układy DIMM

1, 2 oraz 3

Cztery układy DIMM

1, 2 oraz 5, 6

Sześć układów DIMM

1, 2, 3 oraz 5, 6, 7

Osiem układów DIMM

1, 2, 3, 4 oraz 5, 6, 7, 8
(wszystkie)

background image

64

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Uwaga:  Jeżeli instalujesz w Macu Pro układy DIMM o różnej pojemności, postępuj
zgodnie z kolejnością podaną w tabeli. Gdy konfiguracja zainstalowanych układów
DIMM nie zapewnia optymalnej wydajności, na ekranie pojawia się okno programu
Narzędzie konfigurowania pamięci z zaleceniem poprawionej konfiguracji.

Jeżeli chcesz ponownie użyć tego narzędzia, otwórz /System/Biblioteki/CoreServices/
Narzędzie konfigurowania pamięci.

5

Zainstaluj układy DIMM, ustawiając je w gniazdach DIMM i wsuwając oba końce
układów, aż płytki będą umieszczone pionowo, a zatrzaski mocujące zaskoczą na swoje
miejsce.

PAMIĘTAJ: 

Aby uniknąć uszkodzenia układów DIMM, chwytaj je za końce i nie dotykaj

pozłacanych styków ani innych elementów.

Zatrzaski mocujące

Wcięcie

Styki

background image

65

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Zainstaluj ponownie podstawkę z procesorem wpychając ją, aż zatrzaski znajdą się pod
kątem 90 stopni.

7

Wepchnij całkowicie zatrzaski, aby je zamknąć i umocować podstawkę z procesorem.

Podstawka
z procesorami

Zatrzask

8

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 57.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

66

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze