Mac Pro - Otwieranie Maca Pro

background image

Otwieranie Maca Pro

1

Wyłącz Maca Pro przed otwarciem, wybierając polecenie menu Apple () > Wyłącz.

PAMIĘTAJ: 

Zawsze wyłączaj Maca Pro przed jego otwarciem, aby uniknąć

uszkodzenia wewnętrznych elementów lub komponentów, które chcesz zainstalować.
Nie otwieraj Maca Pro ani nie próbuj nic instalować wewnątrz, gdy jest on włączony.

2

Odczekaj 5 do 10 minut, aby wewnętrzne komponenty Maca Pro ostygły.

OSTRZEŻENIE: 

Wewnętrzne komponenty Maca Pro mogą być bardzo gorące. Zanim

ich dotkniesz, zaczekaj i pozwól im ostygnąć.

background image

44

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Dotknij metalowej obudowy Maca Pro, aby usunąć ładunki elektrostatyczne ze swojego
ciała.

PAMIĘTAJ: 

Zawsze usuwaj ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała przed

dotknięciem dowolnej części wewnątrz Maca Pro lub rozpoczęciem instalowania
elementów w jego wnętrzu. Aby uniknąć tworzenia ładunków, nie chodź po
pomieszczeniu, dopóki nie skończysz instalować kart, pamięci lub wewnętrznych
napędów i nie zamkniesz ścianki bocznej.

Dotknij metalowej
obudowy, aby
rozładować ładunki
elektrostatyczne.

background image

45

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Odłącz od Maca Pro wszystkie przewody, w tym także przewód zasilania.

OSTRZEŻENIE: 

Zawsze odłączaj zasilanie Maca Pro przed jego otwarciem, aby

uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów lub instalowanych podzespołów.
Nie próbuj instalować nic w komputerze, który jest podłączony do prądu.

5

Przytrzymaj boczną ściankę i podnieś zatrzask na tylnej ściance.

background image

46

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Wyjmij boczną ściankę, pociągając ją na zewnątrz od Maca Pro i podnosząc ją w górę.

Ważne: 

Gdy zdejmujesz boczną ściankę, trzymaj ją w bezpieczny sposób.

background image

47

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze