Mac Pro - Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia

background image

Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia

Mac Pro używa baterii litowej CR 2032, która służy do podtrzymywania ustawień (np.
zegara), gdy Mac Pro jest wyłączony. Jeżeli pojawiają się problemy z uruchamianiem
Maca Pro lub często zdarza się, że data i godzina są nieprawidłowe, konieczna może
okazać się wymiana tej baterii.

Ważne: 

Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi

ochrony środowiska.

Wymienianie baterii:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 43.

2

Wyjmij karty PCI Express, które blokują dostęp do baterii. Dokładną instrukcję
znajdziesz w rozdziale „Instalowanie kart PCI Express” na stronie 81.

3

Wyjmij starą baterię z jej uchwytu.

OSTRZEŻENIE: 

Nieprawidłowe zainstalowanie baterii może spowodować wybuch.

Używaj tylko baterii tego samego typu lub odpowiednika zalecanego przez
producenta oryginalnej baterii.

background image

87

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Włóż nową baterię do uchwytu plusem (+) na zewnątrz.

5

Podłącz z powrotem wyjęte karty PCI Express (zobacz „Instalowanie kart PCI Express” na
stronie 81).

6

Załóż boczną ściankę i opuść zatrzask, aby zablokować ściankę.

background image
background image

Centrum pomocy

pomoc

www.apple.com/pl/support