Mac Pro - Problemy z Makiem Pro

background image

Problemy z Makiem Pro

Jeżeli Mac Pro nie odpowiada lub nie chce się włączyć, nie można wysunąć płyty lub
miga lampka stanu, należy wypróbować porady przedstawione poniżej.

Gdy komputer nie odpowiada lub wskaźnik na ekranie nie porusza się
Po pierwsze sprawdź, czy mysz i klawiatura są prawidłowo podłączone – odłącz
i ponownie starannie podłącz wtyczki. Upewnij się, że mysz Apple Magic Mouse jest
włączona i ma sprawne baterie. Zobacz „Wymiana baterii myszy Apple Magic Mouse”
na stronie 108. Następnie spróbuj anulować czynność wykonywaną w danej chwili przez
komputer.

Â

Naciśnij jednocześnie klawisze Command (x) i Q, aby spróbować zakończyć bieżący
program.

Â

Naciśnij jednocześnie klawisze Command (x) i kropka. Jeżeli pojawi się okno
dialogowe, kliknij w przycisk Anuluj.

Â

Wybierz z menu Apple () > Wymuś koniec, po czym zaznacz program, który chcesz
zamknąć. Możesz też wymusić zamknięcie programu wciskając jednocześnie klawisze
Esc, Opcja i Command (x). Uruchom Maca Pro ponownie, wybierając polecenie menu
Apple () > Uruchom ponownie, aby upewnić się, że problem został całkowicie
usunięty. Możesz także ponownie uruchomić komputer, naciskając przycisk włączania
(®) i przytrzymując go przez 5-6 sekund, aż Mac Pro się wyłączy. Następnie naciśnij
ponownie przycisk włączania (®) aby uruchomić Maca Pro.

Â

Jeżeli problem występuje tylko podczas używania określonego programu, sprawdź
u jego producenta zgodność tego programu ze swoim komputerem.

background image

92

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Jeżeli problem często się powtarza, konieczne może okazać się ponowne
zainstalowanie oprogramowania systemowego (zobacz „Naprawianie, odtwarzanie i
ponowne instalowanie oprogramowania Mac OS X” na stronie 95).

Gdy komputer nie włącza się lub nie uruchamia

Â

Sprawdź, czy przewód zasilający komputera jest podłączony do działającego
gniazdka elektrycznego. Wtyczka przewodu zasilającego musi być całkowicie włożona
do gniazda zasilania komputera.

Â

Uruchom komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz Command (x) i klawisz
R. Gdy na ekranie pojawi się okno programu Narzędzia Mac OS X, wybierz z niego
opcję naprawy dysku, odtworzenia oprogramowania lub ponownego zainstalowania
systemu Mac OS X i programów Apple. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
„Naprawianie, odtwarzanie i ponowne instalowanie oprogramowania Mac OS X” na
stronie 95.

Â

Jeżeli komputer nadal się nie uruchamia, spróbuj wyzerować pamięć parametrów
(PRAM). Włącz komputer i natychmiast wciśnij oraz przytrzymaj klawisze Command
(x), Opcja, P, R, aż dwukrotnie usłyszysz sygnał uruchamiania. Następnie zwolnij
te klawisze. Po wyzerowaniu pamięci PRAM konieczne może okazać się ponowne
ustawienie zegara.

Jeśli po wyzerowaniu pamięci PRAM komputer nadal nie startuje, uruchom go
ponownie, trzymając podczas uruchamiania wciśnięty klawisz Opcja, aby wybrać
dysk startowy.

Jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie komputer z wciśniętym klawiszem Shift.

background image

93

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy nie można wysunąć płyty
Jeden z plików z płyty może być używany przez program. Zakończ pracę otwartych
programów, po czym spróbuj ponownie.

Jeżeli to nie pomoże, wybierz polecenie menu Apple () > Uruchom ponownie, po
czym przytrzymaj przycisk myszy lub klawisz Wysuń (C) na klawiaturze Apple.

Jeżeli to nie pomoże:

1

Wyłącz komputer i wyjmij ściankę boczną (zobacz instrukcje na stronie 43).

2

Wyciągnij prowadnicę napędu optycznego (zobacz „Wymiana napędu optycznego” na
stronie 75).

3

Ostrożnie włóż koniec rozprostowanego spinacza do małego otworu z przodu napędu.

4

Naciśnij stanowczo, aż tacka się wysunie, wyjmij płytę i pchnij tackę, aby ją zamknąć.

5

Włóż ponownie prowadnicę napędu optycznego oraz zamknij ściankę boczną (zobacz
„Wymiana napędu optycznego” na stronie 75).

Gdy lampka stanu miga i komputer nie uruchamia się

Â

Jeżeli ostatnio była instalowana pamięć, karta PCI lub inny wewnętrzny komponent,
sprawdź, czy jest on prawidłowo zainstalowany i czy jest zgodny z Twoim
komputerem. Sprawdź, czy wyjęcie tego komponentu umożliwi uruchomienie
komputera.

Â

Jeżeli lampka stanu nadal miga, policz liczbę mignięć, aby zidentyfikować problem:

Jedno krótkie mignięcie, po którym lampka przez dłuższą chwilę jest wyłączona: brak
sprawnych układów pamięci.

Jedno krótkie mignięcie, po którym lampka przez dłuższą chwilę jest
wyłączona:
pamięć uszkodzona.

background image

94

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie