Mac Pro - Problemy z monitorem

background image

Problemy z monitorem

PAMIĘTAJ: 

Jeśli masz problem z monitorem Apple i nie potrafisz go usunąć

korzystając z rad w tym podręczniku, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Apple. Uszkodzenia powstałe podczas samodzielnej naprawy monitora nie są objęte
gwarancją. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Apple lub autoryzowanym
serwisem Apple, aby uzyskać informacje związane z kwestiami gwarancyjnymi.

background image

103

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy na ekranie nie pojawia się żaden obraz

Â

Upewnij się, że komputer jest włączony, a jeśli monitor ma przycisk włączania —
sprawdź, czy jest on włączony.

Â

Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do komputera i do
monitora.

Â

Jeżeli karta graficzna ma wewnętrzny przewód zasilający, sprawdź czy jest on
podłączony do karty i do płyty głównej komputera.

Â

Sprawdź, czy komputer nie jest uśpiony. Naciśnij przycisk zasilania lub dowolny
klawisz na klawiaturze i zobacz, czy komputer się obudzi.

Â

Sprawdź, czy jasność i kontrast monitora są prawidłowo ustawione. Użyj klawiszy
regulacji jasności na klawiaturze Apple. Niektóre monitory mają narzędzia kontroli
jasności oraz kontrastu pod przednią ścianką lub z boku.

Â

Wyzeruj PRAM, uruchamiając ponownie komputer oraz trzymając wciśnięte klawisze
Command (x), Opcja, P i R, aż dwukrotnie usłyszysz dźwięk startowy.

Gdy obraz na ekranie miga lub jest ciemny

Â

Wyreguluj jasność i kontrast monitora. Użyj klawiszy regulacji jasności na klawiaturze
Apple. Niektóre monitory mają także narzędzia kontroli jasności oraz kontrastu na
przedniej ściance lub pod nią. Możesz też wyregulować jasność i kontrast za pomocą
panelu Monitory w Preferencjach systemowych.

Â

Skalibruj monitor. W tym celu wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje
systemowe, kliknij w Monitory, wybierz Kolor i kliknij w Kalibruj. Więcej informacji
o kolorach i monitorze znajdziesz w Centrum pomocy.

background image

104

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Miganie obrazu na ekranie może być spowodowane zakłóceniami pochodzącymi od
pobliskich linii wysokiego napięcia, świetlówek lub urządzeń elektrycznych, takich
jak radio, kuchenka mikrofalowa lub inny komputer. Spróbuj przenieść znajdujące się
w pobliżu urządzenia elektryczne w inne miejsce lub przenieś komputer i monitor.

Gdy kolory na ekranie są niewidoczne lub wyglądają nieprawidłowo

Â

Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do komputera.

Â

Skalibruj monitor zgodnie z opisem w rozdziale „Gdy obraz na ekranie miga lub jest
ciemny” na stronie 103.

Gdy po zmianie rozdzielczości ekranu ikony znajdują się w innych miejscach
Zmiana rozdzielczości ekranu zmienia sposób wyświetlania informacji na ekranie.
System operacyjny może przestawić ikony, gdy zmienisz rozdzielczość ekranu.

Gdy ekran zostaje zamrożony

Â

Wymuś koniec zamrożonego programu. Przytrzymaj klawisze Command (x

)

oraz

Opcja i naciśnij klawisz Esc. Następnie wybierz program z listy i kliknij w przycisk
Wymuś koniec.

Â

Jeżeli to nie pomoże, wymuś ponowne uruchomienie komputera, naciskając przycisk
włączania (®) i przytrzymując go przez około 5-6 sekund, aż Mac Pro się wyłączy.
Następnie naciśnij ponownie przycisk włączania (®) aby uruchomić Maca Pro.

Gdy lampka stanu z przodu monitora miga
W niektórych płaskich monitorach Apple lampka kontrolna zasilania wyświetli serię
krótkich mignięć, gdy zostanie wykryty błąd.

background image

105

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Jeżeli ujrzysz powtarzającą się sekwencję trzech krótkich mignięć, oznacza to, że monitor
wykrył nieprawidłowy format sygnału wideo. Sprawdź, czy monitor jest zgodny
z kartą graficzną i czy jest zainstalowane prawidłowe oprogramowanie monitora
(jeżeli zostało ono do niego dołączone).

Â

Jeżeli ujrzysz sekwencję dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, oznacza to, że
monitor wykrył problem z lampą podświetlającą. Skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą lub serwisem Apple.