Mac Pro - Problemy z oprogramowaniem

background image

Problemy z oprogramowaniem

Gdy program zawiesza się lub nie odpowiada, Mac OS X umożliwia zakończenie pracy
tego programu bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Zamknięcie
„zamrożonego” programu pozwala na zachowanie pracy w innych otwartych
programach.

Wymuszanie zakończenia pracy programu:

1

Naciśnij klawisze Command (x)-Opcja-Esc lub wybierz polecenie menu Apple () >
Wymuś koniec.

2

W oknie dialogowym „Wymuś koniec” zaznacz nazwę programu, który chcesz zamknąć.

3

Kliknij w przycisk Wymuś koniec.
Program zostanie zamknięty, lecz inne programy będą działać dalej.

Gdy są kłopoty z programem

Â

Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania, aby upewnić się, że masz
zainstalowane najnowsze sterowniki, poprawki błędów i inne uaktualnienia.

Â

Jeżeli problemy dotyczą programu producenta innego niż Apple, skontaktuj się
z właściwym producentem.

Gdy występuje problem podczas używania komputera lub podczas pracy
w systemie Mac OS X

Â

Otwórz Centrum pomocy (w menu Pomoc) i poszukaj informacji dotyczących
rozwiązywania problemów.

Â

Najnowsze informacje pomocne w usuwaniu problemów oraz nowe wersje
oprogramowania znajdziesz na stronie wsparcia technicznego Apple, dostępnej pod
adresem www.apple.com/pl/support.

background image

95

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie