Mac Pro - Uaktualnianie oprogramowania

background image

Uaktualnianie oprogramowania

Po nawiązaniu połączenia z Internetem można automatycznie pobierać oraz instalować
najnowsze wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia udostępniane
przez Apple.

Gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, program Uaktualnienia automatycznie
sprawdza, czy dostępne są jakieś uaktualnienia oprogramowania dla komputera.
Możesz skonfigurować Maca Pro, aby okresowo sprawdzał dostępność uaktualnień,
automatycznie pobierał je i instalował.

Sprawdzanie dostępności uaktualnień oprogramowania:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Uaktualnienia.

2

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Â

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła
„uaktualnienia”.

Â

Jeżeli chcesz znaleźć najnowsze informacje na temat Mac OS X, otwórz stronę
internetową www.apple.com/pl/macosx.