Mac Pro - Znajdowanie numeru seryjnego produktu

background image

Znajdowanie numeru seryjnego produktu

Oto sposoby znajdowania numeru seryjnego Maca Pro:

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac, a następnie klikaj w numer wersji
poniżej napisu „Mac OS X”, aby przełączać pomiędzy numerem wersji systemu,
numerem kompilacji oraz numerem seryjnym komputera.

Â

Otwórz Informacje o systemie (w katalogu Narzędzia w Launchpadzie).

Â

Przyjrzyj się etykiecie konfiguracyjnej, znajdującej się z tyłu Maca Pro (obok gniazd
wideo).

background image

Centrum pomocy

Informacje o systemie

www.apple.com/pl/macpro