Mac Pro - Konfigurowanie Maca Pro.

background image

Konfigurowanie Maca Pro.

Mac Pro został zaprojektowany w sposób, który pozwala na jego szybkie
skonfigurowanie i rozpoczęcie pracy. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na kolejnych stronach.

Krok 1:

Ustaw komputer i monitor.

Gdy podnosisz Maca Pro, używaj prawidłowych technik podnoszenia ciężkich
przedmiotów i trzymaj go za oba uchwyty. Podczas ustawiania monitora również stosuj
prawidłowe techniki podnoszenia. Podczas ustawiania Maca Pro i monitora pamiętaj
o następujących zasadach:

Â

Oba urządzenia powinny stać na mocnej, płaskiej powierzchni.

Â

Przewody zasilające nie mogą być przyciskane do ścian ani innych obiektów.

Â

Z przodu, z tyłu i pod spodem Maca Pro oraz wokół monitora zapewniony musi być
swobodny przepływ powietrza.

Â

Z przodu komputera powinna znajdować się wystarczająca przestrzeń na wysunięcie
tacki napędu optycznego.

Jedynym sposobem całkowitego wyłączenia zasilania Maca Pro oraz monitora jest
odłączenie ich przewodów zasilających od źródła prądu. Przewody zasilające Maca Pro
oraz monitor należy umieścić w miejscu pozwalającym na łatwy dostęp, aby można
było je odłączyć w razie potrzeby.

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 2:

Podłącz przewód zasilający.

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania, znajdującego się na tylnej
ściance Maca Pro. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do uziemionego gniazdka
elektrycznego.

Gniazdo zasilające

Wtyczka zasilania

background image

13

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 3:

Podłącz monitor.

Podłącz monitor w sposób pokazany na poniższej ilustracji. W zależności od modelu
monitora, podłączenia wymagać będzie jeden lub więcej przewodów. Dodatkowe
informacje na temat podłączania monitora znajdują się w jego instrukcji obsługi.

Przewód monitora

Gniazda monitorów

Gniazdo USB

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Do gniazd na tylnej ściance Maca Pro można podłączyć maksymalnie trzy monitory
wyposażone w złącza Mini DisplayPort lub DVI (Digital Visual Interface). Komputer
wyposażony jest w gniazdo DVI typu dual-link, umożliwiające podłączenie 30-calowego
monitora Apple Cinema HD.

Gniazdo monitorowe DVI Mini DisplayPort

Przy użyciu odpowiednich przejściówek można również podłączać monitory ze
złączem ADC (Apple Display Connector) lub VGA:

Â

Do podłączenia monitora VGA do gniazda DVI lub Mini DisplayPort należy użyć
przejściówki Apple DVI do VGA lub przejściówki Mini DisplayPort do VGA (obie
dostępne są w sprzedaży osobno).

Â

Do podłączenia monitora ADC do gniazda DVI należy użyć przejściówki Apple DVI do
ADC (dostępna jest w sprzedaży osobno).

Gniazdo Mini DisplayPort udostępnia zarówno wyjście wideo, jak i wyjście audio.
Przykładowo, przy użyciu przejściówki Mini DisplayPort do HDMI oraz przewodu HDMI
można podłączyć komputer do telewizora HD lub odbiornika AV ze złączem HDMI, po
czym odtwarzać dźwięk i wideo. Właściwe urządzenie wyjścia dźwięku należy wybrać
w panelu Dźwięk w oknie Preferencji systemowych. Więcej informacji o podłączaniu
urządzeń HDMI do Maca Pro można znaleźć na stronie internetowej
www.apple.com/pl/support/macpro, wyszukując hasło „HDMI”.

Informacje o dostępności przejściówek do monitora i innych akcesoriów
przeznaczonych dla Maca Pro można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/store.

background image

15

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Podłącz przewód sieciowy Ethernet lub połącz z siecią WiFi.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Internetu lub do sieci lokalnej, podłącz jeden koniec
przewodu Ethernet do jednego z gniazdek gigabit Ethernet na tylnej ściance Maca Pro.
Drugi koniec przewodu podłącz do modemu kablowego, modemu DSL lub do sieci
Ethernet.

Gniazda
gigabit
Ethernet

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Podłącz przewody USB klawiatury i myszy.

Podłącz przewód klawiatury do jednego z gniazd USB (d) w Macu Pro lub w monitorze.

Mysz

Klawiatura

Jeżeli przewód klawiatury jest za krótki, użyj dołączonego do Maca Pro przewodu
przedłużającego.

Przedłużacz do klawiatury Apple

background image

17

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 6:

Włącz mysz Apple Magic Mouse.

Przestaw przełącznik na dole myszy Apple Magic Mouse, aby ją włączyć.

W myszy znajdują się dwie dołączone baterie „paluszki”. Mysz jest już połączona w parę
z Makiem Pro. Połączenie w parę pozwala myszy komunikować się z komputerem.

Lampka wskaźnika

Przełącznik

Po pierwszym włączeniu myszy lampka stanu świeci się przez 5 sekund. Wskazuje to, że
baterie są naładowane. Jeżeli mysz nie włącza się, sprawdź, czy baterie są prawidłowo
zainstalowane i naładowane (zobacz na stronie 108).

Lampka stanu miga do momentu włączenia Maca Pro i nawiązania połączenia.

W celu podłączenia oraz skonfigurowania oddzielnie zakupionej klawiatury
bezprzewodowej Apple należy postępować zgodnie z dołączoną do niej instrukcją
obsługi.

background image

18

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 7:

Włącz Maca Pro.

Naciśnij przycisk włączania (®) znajdujący się z przodu Maca Pro, aby go włączyć.
Jeżeli monitor musi zostać włączony oddzielnie, włącz go za pomocą jego przycisku
włączania. Kliknij myszą, aby nawiązać połączenie z Makiem Pro.

Uwaga:  Jeżeli mysz nie jest połączona w parę z Makiem Pro, postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć te urządzenia w parę.

Krok 8:

Skonfiguruj Maca Pro za pomocą programu Asystent ustawień.

Po pierwszym uruchomieniu Maca Pro automatycznie otwierany jest program Asystent
ustawień.
Program ten pomaga wprowadzić informacje potrzebne do połączenia z Internetem
oraz do skonfigurowania konta użytkownika na Macu Pro.

Podczas konfigurowania można przenieść dane z innego Maca lub komputera PC. Przy
użyciu Asystenta ustawień można także przenieść dane z archiwum Time Machine lub
innego dysku zewnętrznego.

Jeżeli przenosisz dane z innego Maca, konieczne może okazać się uaktualnienie jego
oprogramowania, ponieważ do tego celu wymagany jest system Mac OS X 10.5.3 lub
nowszy. Aby przenieść dane z komputera PC, należy pobrać Asystenta migracji dla
Windows, dostępnego pod adresem: www.apple.com/pl/migrate-to-mac.

Po uruchomieniu Asystenta ustawień na Macu Pro, możesz pozostawić go w trakcie
pracy, przejść do drugiego komputera, aby uaktualnić jego oprogramowanie, po czym
wrócić do Maca Pro i dokończyć konfigurowanie.

background image

19

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Jeżeli w trakcie pierwszego uruchomienia Maca Pro nie przeniesiesz danych
z poprzedniego komputera za pomocą Asystenta ustawień, możesz zrobić to później
za pomocą Asystenta migracji. Otwórz Asystenta migracji (jest w katalogu Narzędzia
w Launchpadzie). Aby uzyskać pomoc dotyczącą Asystenta migracji, otwórz Centrum
pomocy i poszukaj hasła „Asystent migracji”.

Konfigurowanie Maca Pro:

1

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Asystenta ustawień, do
momentu pojawienia się ekranu „Przenieś dane na tego Maca”.

2

Wykonaj konfigurację podstawową lub konfigurację z migracją:

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację podstawową, wybierz „Nie przenoś teraz”, po czym
kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby wybrać sieć
bezprzewodową lub przewodową, założyć konto użytkownika i zakończyć pracę
Asystenta ustawień.

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację z migracją, wybierz „Z drugiego Maca” lub
„Z PC z Windows”, po czym kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać Maca lub PC, z którego chcesz przenieść dane.
Mac lub PC musi być połączony z tą samą siecią przewodową lub bezprzewodową.
Drugiego Maka można podłączyć także za pomocą przewodu FireWire i uruchomić
go ponownie w trybie dysku twardego. Aby uruchomić Maca w trybie dysku
twardego, uruchom komputer ponownie, trzymając wciśnięty klawisz T. Po
zaznaczeniu Maca lub PC postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi migracji
danych.

background image

20

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Â

Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine lub z innego dysku, wybierz
„Z Time Machine lub innego dysku”, po czym kliknij w Dalej. Wybierz archiwum lub
dysk, z którego chcesz dokonać migracji, po czym kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie
z instrukcjami przenoszenia danych.

Jeżeli nie zamierzasz używać ani zachowywać poprzedniego komputera, zalecamy
usunięcie autoryzacji tego komputera do odtwarzania muzyki, wideo lub książek,
które zostały kupione w iTunes Store. Wycofanie autoryzacji dla komputera zapobiega
odtwarzaniu zakupionych utworów, wideo i książek audio przez inne osoby i zwalnia
jedną autoryzację do wykorzystania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wycofywaniu
autoryzacji, wybierz „Pomoc iTunes” z menu Pomoc w programie iTunes.

Po skonfigurowaniu Maca Pro sprawdź, czy jest dostępne uaktualnione
oprogramowanie. Wybierz polecenie menu Apple () > Uaktualnienia i postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 9:

Przystosuj biurko do własnych potrzeb i ustaw preferencje.

Wygląd biurka komputera możesz łatwo zmienić za pomocą programu Preferencje
systemowe. Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe lub kliknij w ikonę
Preferencji systemowych w Docku. Preferencje systemowe to miejsce, w którym można
ustalać większość ustawień Maca Pro. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz
Centrum pomocy i wyszukaj hasła „preferencje systemowe” lub nazwy określonych
preferencji.

Ważne: 

W preferencjach Użytkowników i grup można ustawić opcję pomagającą

wyzerować hasło logowania, jeśli zostanie zapomniane. Preferencje hasła należy
ustawić wkrótce po skonfigurowaniu.

background image

21

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli na ekranie Maca Pro nic nie widać, lub komputer nie uruchamia się prawidłowo,
sprawdź poniższe punkty:

Â

Czy Mac Pro jest podłączony do źródła prądu? Jeżeli jest podłączony do listwy
zasilającej, czy listwa ta jest włączona?

Â

Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda na tylnej ściance
Maca Pro?

Â

Czy przewody klawiatury i monitora są prawidłowo podłączone?

Â

Czy jasność i kontrast monitora są prawidłowo ustawione? Jeśli monitor ma przyciski
sterowania jasnością, spróbuj wyregulować jasność. Jeśli monitor posiada przycisk
włączania, upewnij się, że monitor jest włączony.

Â

Jeżeli nadal nic nie widać na ekranie, uruchom Maca Pro ponownie. W tym celu
wciśnij przycisk włączania (®) na Macu Pro i przytrzymaj go przez 5 lub 6 sekund, aż
komputer zostanie wyłączony. Następnie powtórnie naciśnij przycisk włączania (®),
aby ponownie uruchomić komputer.

Â

Jeżeli na ekranie widoczny jest migający znak zapytania lub gdy miga lampka stanu,
zobacz Rozdział 4, „Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 89.