Mac Pro - Rzeczy nie mniej ważne

background image

Rzeczy nie mniej ważne

6

background image

126

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

W tym rozdziale znajdziesz ważne informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa,
regularnej obsługi i konserwacji, a także aspektów ergonomicznych podczas używania
Maca Pro i monitora.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz większego komfortu pracy należy przestrzegać
poniższych wskazówek obchodzenia się z Makiem Pro i czyszczenia go. Niniejsze
instrukcje należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z nich szybko
skorzystać w razie potrzeby.

PAMIĘTAJ: 

Nieprawidłowe przechowywanie lub używanie komputera grozi utratą

gwarancji producenta.