Mac Pro - Konserwacja

background image

Konserwacja

Jeśli chcesz wyczyścić komputer lub monitor dokładniej niż tylko poprzez przetarcie za
pomocą suchej szmatki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1

Wyłącz komputer i monitor.

2

Wyjmij przewód zasilający komputera z gniazda z prądem lub z listwy zasilającej. Jeśli
monitor jest podłączony do gniazda z prądem, również go odłącz.

3

Odłącz przewód sygnałowy monitora od komputera.

4

Wyczyść ekran monitora miękką, wolną od włókien szmatką lub ręcznikiem
papierowym, nasączonym wodą z mydłem.

OSTRZEŻENIE: 

Nie wolno rozpylać płynu bezpośrednio na ekran. Płyn może dostać

się do wnętrza monitora i spowodować zwarcie elektryczne.

background image

128

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

5

Przetrzyj delikatnie obudowę komputera i monitora czystą, miękką, zwilżoną wodą
szmatką.

PAMIĘTAJ: 

Nie używaj alkoholu, aerozoli, rozpuszczalników, ani proszku do

szorowania, ponieważ środki te mogą uszkodzić obudowę.

Ochrona napędu optycznego

Aby napęd optyczny pracował w prawidłowy sposób, przestrzegaj poniższych
wskazówek:

Â

Ustaw komputer tak, aby otwierająca się szufladka napędu nie natrafiała na opór.

Â

Zamknij napęd, gdy go nie używasz.

Â

Nie kładź nic w otwartej szufladce napędu.

Â

Nie dotykaj palcami soczewek napędu. Nie czyść soczewek papierowymi ręcznikami
ani żadnymi innymi materiałami ściernymi. Jeśli musisz wyczyścić soczewki, zapytaj
w autoryzowanym serwisie Apple o płyn do czyszczenia soczewek.

Â

Komputer powinien stać z dala od wszelkich źródeł wody i wilgoci.

Informacje o laserze w optycznych napędach dyskowych

Ze względów bezpieczeństwa napęd optyczny powinien być naprawiany tylko przez
autoryzowany serwis Apple.

background image

129

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

OSTRZEŻENIE: 

Dokonywanie regulacji i przeprowadzanie procedur innych niż

wymienione w podręczniku obsługi sprzętu może spowodować narażenie na
szkodliwe promieniowanie. Optyczny napęd dyskowy w komputerze zawiera
urządzenie laserowe, które jest bezpieczne w normalnym użyciu, ale może być
szkodliwe dla oczu, gdy jest rozbierane.

Informacje o myszy (produkt Class 1 Laser)

Mysz Apple Magic Mouse jest urządzeniem laserowym Class 1, zgodnym z dyrektywami
IEC 60825-1 A1 A2 i 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 poza odstępstwami stosownie do
ostrzeżenia o urządzeniu laserowym nr 50 z 26 lipca 2001 roku.

OSTRZEŻENIE: 

Wszelkie próby modyfikacji tego urządzenia mogą spowodować

niebezpieczeństwo narażenia na napromieniowanie promieniem lasera. Ze
względów bezpieczeństwa ten sprzęt powinien być naprawiany tylko przez
autoryzowany serwis Apple.

Laser Class 1 jest bezpieczny w rozsądnych warunkach, zgodnie z wymogami IEC
60825-1 oraz 21 CFR 1040. Zalecamy jednak unikanie kierowania promienia lasera
bezpośrednio w stronę oczu.

background image

130

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Konserwacja monitora

Jak zapewnić długi żywot monitora?

Â

Nie naciskaj powierzchni ekranu monitora.

Â

Nie pisz po ekranie, ani nie dotykaj go żadnymi ostrymi przedmiotami.

Â

Jeśli komputer nie będzie używany przez dzień lub dłużej, wyłącz go. Jeśli monitor
ma przycisk włączania, wyłącz także monitor. Możesz także użyć preferencji
systemowych Oszczędzanie energii.