Mac Pro - Ważne informacje o bezpieczeństwie

background image

Ważne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE: 

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może

spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie.

Jedynym sposobem całkowitego odłączenia zasilania od Maca Pro jest wyjęcie
przewodu zasilającego z gniazda zasilania. Aby całkowicie wyłączyć monitor, musisz
również wyjąć jego przewód zasilający z gniazda w komputerze lub z gniazda zasilania.
Upewnij się, że przewody zasilające komputera i monitora są łatwo dostępne i można
je odłączyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zawsze stosuj poniższe środki ostrożności.
Jeśli wystąpi choć jedna z poniższych sytuacji, odłącz przewód zasilający od komputera
lub od monitora (ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód). Odłącz również przewód
telefoniczny.

background image

127

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Â

Przewód lub wtyczka przewodu zasilającego są uszkodzone

Â

Na obudowę został rozlany płyn

Â

Komputer lub monitor były narażone na deszcz lub nadmierną dawkę wilgoci.

Â

Komputer lub monitor upadł lub została uszkodzona obudowa.

Â

Podejrzewasz, że komputer lub monitor wymaga serwisu bądź naprawy.

Â

Chcesz wyczyścić komputer lub jego obudowę, bądź ekran monitora.

Jeśli planujesz przechowywanie komputera przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

W sprawach związanych z naprawą lub gwarancją kontaktuj się z autoryzowanym
serwisem Apple. Zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 110.