Mac Pro - Gör en bra dator ännu bättre

background image

Gör en bra dator ännu bättre

3

background image

38

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Läs det här kapitlet om du vill anpassa och bygga ut Mac Pro. Du hittar information om
viktiga procedurer i följande avsnitt:

Â

”Öppna Mac Pro” på sidan 39

Â

”Installera minne” på sidan 43

Â

”Installera interna lagringsenheter” på sidan 61

Â

”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 74

Â

”Byta ut det inbyggda reservbatteriet” på sidan 79

VARNING:

Apple rekommenderar att du låter en auktoriserad Apple-tekniker installera

minne, PCI Express-kort och interna lagringsenheter. Information om hur du kontakter
ett Apple-auktoriserat serviceställe finns i ”Mer information, service och support” på
sidan 100. Om du installerar utbyggnadskorten själv och datorn skulle skadas täcks inte
skadorna av garantin. Kontakta en auktoriserad Apple-återförsäljare eller ett auktoriserat
Apple-serviceställe om du vill veta mer om det här eller om andra garantifrågor .

background image

39

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre