Mac Pro - Försätta Mac Pro i vila eller stänga av den

background image

Försätta Mac Pro i vila eller stänga av den

När du har arbetat klart kan du försätta datorn i viloläge eller stänga av den.

Försätta Mac Pro i viloläge

Om du inte ska använda datorn på en kort stund kan du försätta den i viloläge. När
datorn är i viloläge är skärmen mörk. Du kan snabbt väcka datorn från vila utan att
starta den på nytt.

Försätt Mac Pro i viloläge snabbt på något av följande sätt:

Â

Välj Apple () > Vila från menyraden.

Â

Tryck på strömbrytaren (®) på framsidan av datorn.

Â

Tryck på kontroll- och utmatningstangenterna och sedan på Vila i dialogrutan som visas.

Â

Välj Apple () > Systeminställningar, klicka på Strömsparare och ställ in vilotimern.

background image

22

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Väck Mac Pro från viloläge på något av följande sätt:

Â

Tryck på valfri tangent på tangentbordet.

Â

Klicka med musen.

Â

Tryck på strömbrytaren (®) på framsidan av datorn.

När datorn väcks ur vilan finns dina program, dokument och inställningar kvar precis
om du lämnade dem.

Stänga av Mac Pro

Om du inte ska använda datorn under en längre tid stänger du av den.

Stäng av Mac Pro på något av följande sätt:

Â

Välj Apple () > Stäng av.

Â

Tryck på kontroll- och utmatningstangenterna och sedan på Stäng av i dialogrutan
som visas.

ANMÄRKNING:

Stäng inte av datorn genom att bryta strömmen till en

förgreningsdosa, eller genom att dra ur datorns strömsladd (undantaget om du
inte kan stänga av datorn på något annat sätt). Filerna och systemprogramvaran på
datorn kan skadas om datorn inte stängs av på rätt sätt.

ANMÄRKNING:

Stäng av Mac Pro innan du flyttar på den. Om du flyttar datorn medan

hårddisken snurrar kan det skada hårddisken, leda till förlust av data eller göra så att
datorn inte startar från hårddisken.

background image

Hjälpcenter

portar

www.apple.com/se/macpro