Mac Pro - Installera Mac Pro

background image

Installera Mac Pro

Mac Pro är enkel att installera och du kommer snabbt igång med att använda den.
Börja med att följa stegen på sidorna som följer.

Steg 1:

Placera Mac Pro och bildskärmen på lämplig plats.

Lyft datorn i båda handtagen med god lyftteknik. Använd också god lyftteknik när
bildskärmen ska placeras. Placera datorn och bildskärmen så att:

Â

de står på en stadig, plan yta

Â

strömsladden inte är hoptryckt mot en vägg eller något annat föremål

Â

luftflödet framför, bakom och under datorn och bildskärmen inte hindras

Â

det finns tillräckligt med fritt utrymme för att öppna de optiska enheternas fack på
datorns framsida

Enda sättet att helt stänga av strömtillförseln till datorn och bildskärmen är genom
att dra ur strömsladden ur väggkontakten. Se till att strömsladdarna till datorn och
bildskärmen lätt går att nå om du skulle behöva dra ut dem.

background image

12

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 2:

Anslut strömsladden.

Anslut strömsladdens kontakt ordentligt till den nersänkta strömanslutningen på
baksidan av datorn och den andra änden till ett jordat eluttag.

Strömanslutning

Strömsladdskontakt

background image

13

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 3:

Anslut bildskärmen.

Anslut bildskärmen som på bilden nedan. Hur många kablar du behöver ansluta beror
på vilken bildskärm du har. Läs mer i dokumentationen som följde med bildskärmen.

Bildskärmskabel

Bildskärmsutgångar

USB-port

background image

14

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Du kan ansluta upp till tre bildskärmar med Mini DisplayPort- eller DVI-kontakter (Digital
Visual Interface) till bildskärmsportarna på baksidan av Mac Pro. DVI-bildskärmsporten är
dubbellänkad, så du kan ansluta en 30-tums Apple Cinema HD-bildskärm.

DVI-bildskärmsutgång Mini DisplayPort (2)

Du kan också ansluta bildskärmar med ADC- (Apple Display Connector) och VGA-
kontakt (Video Graphics Array) genom att använda en av följande adaptrar:

Â

Anslut en VGA-bildskärm till DVI-bildskärmsporten eller en Mini DisplayPort genom
att använda Apples DVI-till-VGA-adapter eller Apples Mini DisplayPort-till-VGA-
adapter (båda säljes separat).

Â

Anslut en ADC-bildskärm till DVI-bildskärmsporten genom att använda en Apple DVI
till ADC-bildskärmsadapter (säljes separat).

Mini DisplayPort-utgångarna ger utmatning av både ljud och bild. Om du exempelvis
har en Mini DisplayPort-till-HDMI-adapter och en HDMI-kabel kan du ansluta datorn till
en HDTV eller AV-mottagare med HDMI-kontakt och spela upp både ljud och video. Du
måste välja att mata ut ljud via den anslutna enheten i panelen Ljud i Systeminställningar.
Du hittar mer information om att ansluta en HDMI-enhet om du söker efter ”HDMI” på
supportwebbplatsen för Mac Pro på www.apple.com/se/support/macpro.

Bildskärmsadaptrar och andra tillbehör till Mac Pro säljs separat på www.apple.com/
se/store.

background image

15

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 4:

Anslut en Ethernetkabel eller anslut till ett Wi-Fi-nätverk.

Vill du ansluta till Internet eller till ett nätverk via Ethernet ansluter du ena änden av en
Ethernetkabel till någon av gigabit-Ethernetportarna på baksidan av datorn. Anslut den
andra änden till ett kabelmodem, DSL-modem eller Ethernetnätverk.

Gigabit Ethernetportar

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 5:

Anslut USB-kabeln från tangentbordet.

Anslut tangentbordskabeln till en av USB-portarna (d) på Mac Pro eller på bildskärmen.

Mus

Tangentbord

Om tangentbordskabeln är för kort använder du den tangentbordsförlängningskabel
som följde med datorn.

Apple-förlängningskabel till tangentbord

background image

17

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 6:

Slå på Apple Magic Mouse.

Skjut strömreglaget på undersidan av musen för att slå av den.

Den trådlösa musen levereras med installerade R6-batterier och är redan parkopplad
med datorn. Parkopplingen gör att den kan kommunicera trådlöst med datorn.

Statuslampa

Strömbrytare

När du först slår på musen lyser statuslampan med ett fast sken i fem sekunder, vilket
visar att batterierna fungerar som de ska. Om musen inte slås på kontrollerar du att
batterierna är installerade på rätt sätt och laddade (se sidan 98).

Statuslampan blinkar tills du slår på datorn och en förbindelse upprättas.

Om du köpte ett Apple Wireless Keyboard eller Magic Trackpad följer du anvisningarna
som följde med tangentbordet om hur det ställs in.

background image

18

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 7:

Slå på Mac Pro.

Tryck på strömbrytaren (®) på framsidan av datorn för att slå på den. Om din bildskärm
måste slås på separat gör du det nu genom att trycka på dess strömbrytare. Klicka med
musen så att du skapar en anslutning till datorn.

Obs! Om musen inte är parkopplad följer du anvisningarna på skärmen för att
parkoppla den med datorn.

Steg 8:

Ställ in Mac Pro med Inställningsassistent

När du slår på Mac Pro för första gången startar Inställningsassistent.
Inställningsassistenten hjälper dig att ange rätt uppgifter för din Internetanslutning och
ställa in ett användarkonto på datorn.

Du kan överföra information från en annan Mac eller PC under installationen. Du kan
också ställa in Inställningsassistent till att överföra information från en Time Machine-
säkerhetskopia eller en annan skiva.

Du kan behöva uppdatera programvaran om den andra Mac-datorn inte har Mac OS X
10.5.3 eller senare installerat. Vill du flytta från en PC måste du hämta Flyttassistent för
Windows från www.apple.com/se/migrate-to-mac.

När du har startat inställningsassistenten på Mac Pro kan du när som helst lämna
den utan att avsluta, gå över till den andra datorn om du behöver uppdatera dess
programvara och sedan återgå till Mac Pro och fortsätta med inställningarna.
Om du inte överför informationen med Inställningsassistent när du startar datorn första
gången kan du överföra den senare med Flyttassistent. Öppna Flyttassistent i mappen
Verktygsprogram i Launchpad. Om du behöver hjälp att använda Flyttassistent öppnar
du Hjälpcenter och söker efter ”Flyttassistent”.

background image

19

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Så här ställer du in Mac Pro:

1

Följ anvisningarna på skärmen i inställningsassistenten tills du kommer till skärmen
”Överför information till denna Mac”.

2

Gör en grundläggande installation eller en installation med överföring av information:

Â

Vill du göra en grundläggande inställning markerar du ”Överför inte nu” och klickar
på Fortsätt. Följ sedan anvisningarna och välj trådlöst nätverk, ställ in ett konto och
avsluta inställningsassistenten.

Â

Vill du göra en inställning med flytt väljer du ”Från en annan Mac eller PC” och klickar
på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja den Mac eller PC du vill
överföra information från. Din Mac eller PC måste finnas i samma fasta eller trådlösa
nätverk. Du kan även ansluta en annan Mac genom att använda en FireWire-kabel
och sedan starta om den i hårddiskläge. Du startar om en Mac i hårddiskläge genom
att starta om datorn medan du håller ned T-tangenten. När du har valt din Mac eller
PC följer du anvisningarna på skärmen för att överföra information.

Â

Vill du överföra information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan skiva
väljer du ”Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva” och klickar på
Fortsätt. Markera den säkerhetskopia eller skiva du vill överföra information från och
klicka på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra informationen.

Om du inte tänker behålla eller använda den andra datorn är det bäst att avauktorisera
den från att spela musik, videor eller ljudböcker som du har köpt från iTunes Store. När
du avauktoriserar en dator förhindrar du att låtar, videor eller ljudböcker du har köpt
spelas upp av någon annan. Dessutom frigör du en auktorisering som du kan använda
på en annan dator. Om du vill veta mer om avauktorisering öppnar du iTunes Hjälp i
menyn Hjälp i iTunes.

background image

20

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

När du har installerat datorn letar du efter uppdaterade program. Välj Apple () >
Programuppdatering från menyraden och följ anvisningarna på skärmen.

Steg 9:

Anpassa skrivbordet och gör andra inställningar.

Med Systeminställningar är det enkelt att anpassa utseendet på skrivbordet. Välj
Apple () > Systeminställningar från menyraden eller klicka på symbolen för
Systeminställningar i Dock. I Systeminställningar finns nästan alla inställningar du kan
göra på Mac Pro. Om du vill veta mer väljer du Hjälp > Hjälpcenter och söker efter
”Systeminställningar” eller den inställning du vill ändra.

Viktigt:

Du kan ställa in ett alternativ i inställningspanelen Användare och grupper som

hjälper dig att återställa inloggningslösenordet om du råkar glömma det. Du bör göra
dina lösenordsinställningar så fort som möjligt efter installationen.

Behöver du hjälp med installationen?

Om det inte visas någonting på bildskärmen eller om du tror att Mac Pro inte startade
som den skulle kontrollerar du följande:

Â

Är datorns strömsladd ansluten till ett eluttag? Är datorns strömsladd ansluten till en
förlängningsdosa som inte är ansluten till elnätet?

Â

Är strömsladden ordentligt ansluten till baksidan på datorn?

Â

Är tangentbords- och bildskärmskablarna ordentligt anslutna?

Â

Är bildskärmens ljusstyrka och kontrast rätt inställda? Om bildskärmen har reglage
för ljusstyrka och kontrast justerar du inställningarna. Om bildskärmen har en
strömbrytare, kontrollera att den är på.

background image

21

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Â

Om det fortfarande inte syns något på bildskärmen startar du om Mac Pro. Tryck på
och håll ner strömbrytaren (®) på datorn i fem till sex sekunder tills den stängs av.
Tryck på strömbrytaren (®) igen för att starta datorn.

Â

Om ett blinkande frågetecken visas på skärmen, eller om du ser en serie blinkningar från
statuslampan när du startar datorn, läser du Kapitel 4, ”Problem? Här finns lösningen!” på
sidan 81.