Mac Pro - Problem? Här finns lösningen!

background image

Problem? Här finns lösningen!

4

background image

82

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Ibland kan du stöta på problem när du arbetar med Mac Pro. Läs vidare så hittar
du felsökningstips som du kan pröva när du har problem. Du kan också hitta mer
information om felsökning i Hjälpcenter och på supportwebbplatsen för Mac Pro på
www.apple.com/se/support/macbookair.

Det finns oftast enkla och snabba lösningar på problem som du kan råka ut för på
datorn. Försök att komma ihåg vilka omständigheter som ledde fram till problemet.
Om du antecknar vad du gjorde innan problemet uppstod kan du enklare begränsa
antalet möjliga orsaker och sedan hitta lösningen på problemet. Anteckna följande:

Â

Programmet som du använde när problemet uppstod. Problem som inträffar när ett
visst program används kan bero på att det programmet inte är kompatibelt med den
Mac OS-version som du använder.

Â

Nyinstallerad programvara.

Â

Ny maskinvara (som minne, grafik- eller PCI Express-kort, hårddiskar) som installerats,
eller tillbehör som anslutits.