Mac Pro - Byta ut batterierna i Apple Magic Mouse

background image

Byta ut batterierna i Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse levereras med två R6-batterier installerade. Du kan byta ut dem
mot alkaliska batterier, litiumbatterier eller uppladdningsbara R6-batterier.

Se till att batteriluckan och batterier är utom räckhåll för små barn.

VARNING:

När du byter ut batterierna ska du ersätta alla samtidigt. Blanda inte gamla

batterier med nya, eller blanda olika batterityper (blanda inte t.ex. alkaliska batterier
och litiumbatterier). Öppna inte eller punktera batterierna och installera dem inte åt
fel håll. Utsätt dem inte för eld, höga temperaturer eller vatten. Förvara batterier utom
räckhåll för barn.

Så här byter du batterier i Apple Magic Mouse:

1

Skjut strömreglaget på undersidan av musen för att slå av den.

background image

99

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

2

Dra spärren nedåt och lossa på batteriluckan.

Batterier

Spärr

3

Placera batterierna med de positiva polerna uppåt, som illustration visar.

4

Sätt tillbaka batteriluckan och slå på musen.
Du kanske måste klicka en gång med Apple Magic Mouse för att ansluta den till datorn.

Kontrollera batteristatusen genom att slå på musen med strömbrytaren. Om
indikatorlampan inte lyser kanske du måste byta batterier. Du kan kontrollera
batterinivån i inställningspanelen Mus. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och
klicka på Mus. Batterinivån visas i nedre vänstra hörnet.

background image

100

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!