Mac Pro - Hålla programvaran uppdaterad

background image

Hålla programvaran uppdaterad

Du kan ansluta till Internet och använda Programuppdatering, som automatiskt hämtar
och installerar de senaste kostnadsfria programversionerna, drivrutinerna och andra
förbättringar från Apple.

När datorn är ansluten till Internet kontrollerar Programuppdatering om det finns några
uppdateringar till datorn. Du kan ställa in datorn så att den regelbundet söker efter nya
uppdateringar, så att du sedan kan hämta och installera uppdaterad programvara.

Så här kontrollerar du om det finns uppdateringar:

1

Välj Apple () > Programuppdatering.

2

Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Â

Om du vill ha mer information söker du efter ”Programuppdatering” i Hjälpcenter.

Â

Den senaste informationen om Mac OS X får du om du går till webbplatsen för
Mac OS X på www.apple.com/se/macosx.