Mac Pro - Problem med Wi-Fi-kommunikation

background image

Problem med Wi-Fi-kommunikation

Om du har problem med Wi-Fi-anslutning:

Â

Kontrollera att du har ställt in programvaran rätt enligt anvisningarna som följde
med basstationen.

background image

93

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Â

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en trådlös
anslutningspunkt.

Â

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidd för den andra datorn eller nätverkets
trådlösa basstation. Om det finns elektronisk utrustning eller metallföremål i närheten
kan räckvidden minska. Du kan prova med att vrida eller flytta på datorn och se om det
hjälper.

Â

Kontrollera att sidostycket är stängt (följ anvisningarna från sidan 80) och att PCI-
portskydden är på plats (se ”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 74). Antennens
mottagning försämras när Mac Pro inte är ordentligt stängd.

Â

Kontrollera Wi-Fi-signalnivån. Upp till fyra streck kan visas i Wi-Fi-statussymbolen (Z) i
menyraden.

Â

Om du vill veta mer om Wi-Fi väljer du Hjälp > Hjälpcenter och söker efter ”Wi-Fi”. Se
också de anvisningar som följde med den trådlösa enheten för ytterligare information.