Mac Pro - Programproblem

background image

Programproblem

När ett program ”låser sig” eller inte svarar kan du i Mac OS X avsluta programmet utan
att starta om datorn. När du avslutar ett program som låst sig kan du fortfarande spara
det du har gjort i andra program.

background image

86

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Så här tvångsavslutar du ett program:

1

Tryck på kommando (x)-alternativ-escape eller välj Apple () > Tvångsavsluta från
menyraden.

2

Markera det program du vill avsluta i dialogrutan Tvångsavsluta.

3

Klicka på Tvångsavsluta.
Programmet avslutas men övriga program förblir öppna.

Om du har problem med ett program

Â

Använd Programuppdatering så att du säkert har de senaste drivrutinerna,
buggfixarna och andra uppdateringar.

Â

Om det krånglande programmet levererats av någon annan tillverkare än Apple
kontaktar du tillverkaren av programmet.

Om du har problem med datorn eller med att arbeta med Mac OS X

Â

Gå till Hjälpcenter i Hjälpmenyn om du behöver anvisningar och
felsökningsinformation.

Â

Besök Apples supportwebbplats på www.apple.com/se/support för aktuell
felsökningsinformation och de senaste programuppdateringarna.