Mac Pro - Allmänt underhåll

background image

Allmänt underhåll

Så här gör du om du vill rengöra datorn eller bildskärmen på ett annat sätt än att
damma dem:

1

Stäng av datorn och bildskärmen.

2

Dra ur datorns strömsladd ur vägguttaget eller eventuell grenkontakt eller
förlängningssladd. Dra ur skärmens strömsladd om den är ansluten till ett eluttag.

3

Koppla loss skärmens kablar ur datorn.

4

Gör rent bildskärmens glasruta med papper eller trasor som ska vara mjuka, luddfria
och fuktade med mild tvål och vatten.

VARNING:

Spraya inte vätska direkt mot skärmen. Fukt kan tränga in och orsaka

kortslutning.

background image

118

Kapitel 6

Sist, men inte minst

5

Torka av datorn eller bildskärmshöljet med en ren, mjuk trasa som fuktats med vatten.

ANMÄRKNING:

Använd inte alkohol, sprayer eller lösningsmedel som kan skada

datorns hölje.

Skydda optiska enheter

Några råd om hur du skyddar enheten:

Â

Placera datorn så att du kan öppna skivfacket utan att det stöter emot något.

Â

Se till att enheten är stängd när du inte använder den.

Â

Placera ingenting annat än en skiva i skivhållaren.

Â

Rör inte linsen i optiska enheter. Rengör aldrig linsen med en pappershandduk eller
något annat material som kan ge repor. Om du behöver rengöra linsen bör du använda
en speciell linsrengöringsduk som finns hos auktoriserade Apple-serviceställen.

Â

Utsätt inte datorn för fukt.

Laserinformation om den optiska skivenheten

För din egen säkerhet bör du anlita ett Apple-auktoriserat serviceställe om den optiska
enheten behöver repareras.

VARNING:

Installera och använd alltid utrustningen enligt anvisningarna i handboken

som följde med den. Den optiska skivenheten i datorn innehåller en laser som är
säker att använda vid normalt bruk, men kan skada ögonen om den monteras isär.

background image

119

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Apple Magic Mouse Class 1-laserinformation

Apple Magic Mouse är en Class 1-laserprodukt som överensstämmer med IEC
60825-1 A1 A2 och 21 CFR 1040.10 och 1040.11, bortsett från vissa undantag som
överensstämmer med Laser Notice No. 50 daterat den 26 juli 2001.

VARNING:

Om du öppnar eller försöker reparera enheten riskerar du att utsätta

dig för skadlig radioaktiv strålning. För din egen säkerhet bör du alltid låta ett
auktoriserat Apple-serviceställe utföra service.

En Class 1-laser är säker under rimligen förutsägbara förhållanden enligt kraven i IEC
60825-1 och 21 CFR 1040. Rikta aldrig laserstrålen mot ögonområdet på någon annan.

Bildskärmsunderhåll

Så här hanterar du din bildskärm:

Â

Tryck inte på bildskärmens yta.

Â

Skriv inte på bildskärmen och rör inte vid den med något vasst föremål.

Â

Stäng av datorn och skärmen, om den har en strömbrytare, om du inte ska använda
datorn under en dag eller längre tid. Du kan också använda Strömsparare.

background image

120

Kapitel 6

Sist, men inte minst