Mac Pro - Viktig information om säkerhet

background image

Viktig information om säkerhet

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar eller

andra skador uppstå.

Enda sättet att helt strypa strömtillförseln till Mac Pro är att dra ur strömsladden.
Strömtillförseln till skärmen avbryter du genom att även dra ur strömsladden
från skärmen till datorn eller från skärmen till ett eluttag. Se till att någon av
strömsladdarnas ändar alltid är så nära dig att du enkelt kan dra ur dem ur datorn
eller bildskärmen.

Följ alltid dessa anvisningar för säkerhets skull.
Dra ut strömkontakten (dra i kontakten, inte i sladden) från datorn och koppla ur
telefonsladden om:

Â

strömsladden eller strömkontakten är sliten eller skadad

Â

du råkar spilla något på datorn

background image

117

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Â

datorn eller skärmen blir våt

Â

du råkar tappa datorn eller skärmen eller om höljet skadas av någon annan anledning

Â

du misstänker att datorn eller bildskärmen är i behov av service eller reparation

Â

du ska rengöra datorn eller skärmen

Om du tänker förvara datorn utan att använda den en längre tid, tar du bort batteriet.

Kontakta ett auktoriserat Apple-serviceställe eller Apple för mer information om
garantin och om att få service för datorn. Se ”Mer information, service och support” på
sidan 100.